Frederikssund Kommunes logo
12. marts 2020

Jobcentret lukker

Regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 lukker også Jobcentret ned, og medarbejdere sendes hjem. Centret kører med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for folks ydelser. 

Et nødberedskab vil sikre, at borgere fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser.

Lukningen betyder imidlertid, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og de fastholder deres ydelse som hidtil.

Nødberedskabet vil sikre, at udsatte borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.

Aktiviteter suspenderes

Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at disse aktiviteter suspenderes:

  • Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud
  • Samtaler i jobcentre
  • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner

Nogle aktiviteter fortsætter

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

  • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
  • Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag.
  • Borgere kan henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.
  • Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Indgagsparti til Frederikssund Rådhus og Jobcenter. Foto: Kenneth Jensen.Indgagsparti til Frederikssund Rådhus og Jobcenter, hvor Jobcentret nu er helt lukket.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.