Frederikssund Kommunes logo
27. marts 2020

Hjælp til erhvervslivet

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har den 26. marts indgået en aftale om kommunernes økonomi i lyset af coronakrisen. Aftalen giver kommunerne en række muligheder for at give en tiltrængt håndsrækning til erhvervslivet i en situation, hvor samfundet er sat delvist i stå. 

Anlægsloft fjernes

Aftalen mellem regeringen og KL fjerner blandt andet det anlægsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor mange penge kommunerne må bruge på bygge- og anlægsopgaver. Formålet er at give kommunerne mulighed for at fremrykke planlagte byggerier eller vedligeholdelsesopgaver for at understøtte byggebranchen. Derudover giver aftalen mulighed for at kommunerne kan forudbetale leverancer fra private leverandører, ligesom kommunernes ekstraordinære udgifter undtages fra udgiftsloftet. Endelig bliver der stillet en lånepulje til rådighed for kommunerne til at hjælpe med finansiering af anlægsopgaver.

Skal drøftes i Økonomiudvalget

Borgmester John Schmidt Andersen er godt tilfreds med aftalen mellem regeringen og KL:

- Det er en aftale, der giver os mulighed for at tage nogle initiativer lokalt i kommunerne, som kan være med til at holde hånden under vores virksomheder. Derfor vil jeg lægge op til at Økonomiudvalget på det førstkommende møde drøfter hvilke konkrete tiltag, der kan sættes i værk i Frederikssund Kommune, fortæller John Schmidt Andersen.

Borgmesteren understreger, at Frederikssund Kommune allerede er i gang med at fremrykke betalinger til private leverandører, ligesom det også er besluttet at frigive 17 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver på den kommunale bygningsmasse.

- Hele landet er i en ekstraordinær situation, der kan få store konsekvenser for vores virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi nu handler politisk og sætter gang i tiltag, der kan holde hjulene i gang i erhvervslivet, fastslår John Schmidt Andersen.

Tømrer i færd med at lægge tag på et hus. Foto: Frederikssund Kommune.Tømrer i færd med at lægge tag på et hus. Foto: Frederikssund Kommune.