Frederikssund Kommunes logo
17. marts 2020

Har du en sundhedsfaglig baggrund?

Har du en sundhedsfaglig baggrund og har du lyst til at hjælpe til i denne særlige tid, hvor Danmark er ramt af COVID-19 (Coronavirus)? Så kan Frederikssund Kommune få brug for din hjælp.

Det er vigtigt at sikre, at der er nok sundhedsfagligt personale til at varetage plejen af ældre og svage borgere. Lige nu er alle områder dækket ind, men snart kan der blive brug for ekstra hænder. Derfor søger Frederikssund Kommune frivillige, der har en sundhedsfaglig baggrund og som har lyst til at hjælpe til. Opgaverne vil ikke omfatte de coronasmittede borgere.

- Vi søger frivillige allerede nu, så vi kan sikre, at vi ikke kommer ud i en situation, hvor vi pludselig mangler personale til at tage sig af ældre og svage borgere, som har brug for pleje og omsorg. Vi vil gerne opbygge et nødberedskab, som vi kan trække på i den situation. Og vi vil gerne nå at uddanne eller opkvalificere de, der melder sig, så de er klædt på til opgaven, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Er du interesseret i at indgå i et nødberedskab, skal du udfylde en formular, og du vil blive kontaktet, hvis der er brug for dig. Alle, der bliver kontaktet, vil blive tilbudt en midlertidig ansættelse i Frederikssund Kommune på overenskomstmæssige vilkår.

Det er ikke sikkert, at alle der melder sig, vil blive kontaktet. Du vil kun høre fra Frederikssund Kommune, hvis der bliver brug for din hjælp.

- Jeg håber, at mange vil melde sig og bidrage i denne svære situation, som hele Danmark står i. Jeg vil gerne allerede nu takke jer, der melder jer til nødberedskabet, siger John Schmidt Andersen.

Hvem er der brug for?

Det er særligt personer med en af følgende sundhedsfaglige baggrunde, der kan blive brug for i nødberedskabet:

  • Sygeplejersker
  • Social og sundhedsassistenter
  • Social og sundhedshjælpere
  • Sygehjælpere
  • Plejehjemsassistenter
  • Hjemmeplejere
  • Tidligere falckreddere
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter

Tilmeld dig nødberedskabet

Hvis du ønsker at indgå i nødberedskabet, skal du udfylde nedenstående formular. Du vil blive kontaktet, hvis der bliver brug for din hjælp.

Samtykke

Løs ovenstående opgave for at bevise at du ikke er en spam-robot

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare din tilmelding til nødberedskabet.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ældre borger i kørestol sammen med yngre borger der viser omsorg og støtte. Foto: Kenneth Jensen.Ældre borger i kørestol sammen med yngre borger der viser omsorg og støtte.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.