Frederikssund Kommunes logo
19. marts 2020

Håndsrækning til private virksomheder

Coronaudbruddet kan få store konsekvenser for mange private virksomheder. For at hjælpe disse, har Økonomiudvalget besluttet af fremrykke betalinger fra Frederikssund Kommune.

Mange virksomheder har måtte sende medarbejdere hjem for at undgå smittespredning af COVID-19, og mange virksomheder har måtte se opgavebogen svinde ind. Og nogle virksomheder har måtte lukke helt i en periode. Det kan få store økonomiske konsekvenser for de private virksomheder.

- Vi vil jo alle gerne komme ud af denne krise på bedste vis og vende tilbage til et samfund, der er velfungerende og som vi kendte det, før Corona kom til Danmark. Men det kræver, at vores virksomheder overlever krisen. I Økonomiudvalget er vi enige om, at vi selvfølgelig skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe, og derfor fremrykker vi nu betalingen af fakturaer til de virksomheder, som ønsker det, fortæller borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:

- En anden måde at hjælpe de lokale erhvervsdrivende er at fremrykke nogle allerede planlagte vedligeholdelsesarbejder. Det er vi i gang med at undersøge muligheden af.

Konkret betyder beslutningen, at Frederikssund Kommune ændrer betalingsbetingelserne for de leverandører, der måtte ønske det – der er altså tale om en frivillig ordning. Fakturaerne vil efter modtagelse i kommunens økonomisystem følge det normale godkendelsesflow. Betalingen vil som udgangspunkt være leverandøren i hænde tre bankdage efter fakturagodkendelse.

De ændrede betalingsbetingelser vil være gældende for alle betalinger til den pågældende leverandør.

Det vil ikke være alle virksomheder, der er interesseret i en fremrykket betaling fra kommunen på grund af negative renter. Det er derfor nødvendigt, at virksomheden giver særskilt besked om fremrykket betaling.