Frederikssund Kommunes logo
20. marts 2020

Fornyelse af kørekort og pas

Den aktuelle situation med nedlukning af kommunens administration betyder også ændrede regler for fornyelse af kørekort og pas.

Forlængelse af visse kørekort og beviser

Færdselsstyrelsen har onsdag den 18. marts udsendt en bekendtgørelse der forlænger gyldigheden af visse kategorier af kørekort, samt beviser til brug i vejtransporten.

Det betyder, at indehaverne af disse kategorier af kørekort og beviser automatisk får forlænget gyldigheden via bekendtgørelsen. Der skal altså ikke udstedes et nyt kort eller bevis, hvorfor besøg i kommunens Borgercenter ikke er nødvendigt. 

Kørekort

For kørekort i kategori A eller B skal man henvende sig telefonisk til kommunens Callcenter på 47 35 10 00 og oplyse, at man har brug for fornyelse af sit kørekort. Vi vil så udstede et nyt midlertidigt kørekort, som fremsendes via e-boks og kan printes ud eller fremvises via fx telefon. 

Hvis gyldighedstiden på et kørekort til følgende kategorier udløber i perioden 1. marts 2020 til 30. april 2020 forlænges gyldighedstiden for disse kategorier frem til den 31. august 2020:

  • C1
  • C1/E
  • C
  • C/E
  • D1
  • D1/E
  • D
  • D/E

Det samme gør sig gældende for kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Vær opmærksom på, at forlængelsen udelukkende gælder for kørsel i Danmark og frem til bekendtgørelsen ophæves den 31. august 2020.

Andre beviser

Der sker også ændringer vedrørende chaufføruddannelsesbeviser, bevis til farligt gods, sikkerhedsrådgiverbevis, chaufførudlån og uddannelse af varebilschauffører.

Spørgsmål rettes til Færdselsstyrelsen på telefon 72 21 88 99 eller e-mail info@fstyr.dk

Fornyelse af pas

Grundet coronavirus/covid-19 er det kun borgere med et uopsætteligt behov for nyt pas, der kan bestille og få et nyt pas. Behovet skal stemme overens med hvornår man kan få ret til udrejse, fx ved behandling i udlandet, arbejde i udlandet og lignende.

I fald man har behov for at få sit pas fornyet, skal man kontakte kommunens Callcenter på telefon 47 35 10 00. Her vil det blive vurderet om man er omfattet af målgruppen vedrørende uopsættelige behov, og dermed får tid til bestilling af et pas.

Billede af liggende, dansk udstedt EU-pas. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Billede af liggende, dansk udstedt EU-pas.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.