Frederikssund Kommunes logo
17. marts 2020

Den vigtigste pleje sikres

På en almindelig hverdag løser døgnplejen en lang række opgaver for ældre og svagelige borgere i Frederikssund Kommune. Men den almindelige hverdag er i øjeblikket udfordret af situationen omkring coronasmitten, som blandt andet betyder, at sygemeldinger og karantæner har indfundet sig blandt personalet på ældreområdet. Samtidig skal der sikres bemanding til de 14 pladser, der er klargjort på Tolleruphøj og Rehabiliteringsafdelingen til at indkvartere hospitalspatienter, der risikerer at blive udskrevet, hvis hospitalernes kapacitet bliver presset på grund af coronapatienter. 

Ressourcer skal frigøres

Derfor forbereder Frederikssund Kommune sig nu på at kunne sikre, at de vigtigste plejeopgaver hele tiden kan udføres. Det betyder, at de leverandører, som leverer pleje og rengøring i Frederikssund Kommune, bliver bedt om at melde ind hvor mange ressourcer, der kan frigøres fra de ordinære hjemmehjælpsopgaver som f.eks. rengøring, og i stedet vil kunne bruges til pleje og hjælp til de mest udsatte og svagelige borgere.

Rengøring kan udsættes

Dette tiltag kan betyde, at borgere, som i dag får hjemmehjælp til f.eks. rengøring, får udsat denne hjælp, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så medarbejdernes tid kan bruges der, hvor der er allermest behov for det. Det er endnu ikke besluttet, at indføre begrænsninger i rengøringen, men muligheden bliver forberedt. De borgere, der måtte blive berørt, vil få direkte besked herom.

- Vi står i en helt usædvanlig situation, hvor vi dels skal udvide kapaciteten til at kunne modtage hospitalspatienter, samtidig med at nogle af vores medarbejdere bliver ramt af sygdom eller karantæne. Derfor vil vi gerne sige til de borgere, der har allermest brug for hjælp, at den skal vi nok sikre, at de kan få. Jeg håber på, at der ude blandt borgerne, vil være forståelse for denne midlertidige omprioritering af ressourcerne, så vi kan passe bedst muligt på vores mest udsatte ældre, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Ældre kvinde i kørestol - ung kvinde støtter hende omsorgsfuldt. Foto: Colourbox.Frederikssund Kommune arbejder for at sikre hjælpen til de mest udsatte borgere. Foto: Colourbox.