Frederikssund Kommunes logo
12. marts 2020

Affald fra husstande og byggeri

Der hentes fortsat affald fra din husstand og nærgenbrugsstationer er i normal drift. Storskrald hentes ikke. Herunder kan du finde svar på forskellige spørgsmål om affald. Se også særskilt nyhed om genbrugspladserne.

Du kan følge status på affaldssituationen på www.frederikssund.dk/mitaffald.

Dagrenovation

Der afhentes dagrenovation på de planlagte tømmedage, men skraldemanden starter tidligere og slutter senere. Vær derfor opmærksom, hvis du normalt skal køre din beholder frem på tømmedagen.

Nærgenbrugsstationer

Nærgenbrugsstationer og lignende tømmes løbende men opsyn og oprydning ved stationerne løses kun ad hoc. Er beholderne overfyldte, skal man som altid tage affaldet med sig hjem igen!

Storskrald

Planlagte storskraldafhentninger i uge 12 aflyses. Bestillere der har oplyst telefonnummer ved bestilling, har fået direkte besked per SMS. Der vil blive oprettet ekstra afhentningsdage i de berørte områder når nedlukningen er slut. Næste almindelige storskraldsrunde er i juni måned.

Anmeldelser af byggeaffald

Anmeldelser af byggeaffald behandles løbende men kan tage lidt længere tid end normalt.

Udbringning af beholdere

Der bringes fortsat beholdere ud til nye boliger eller boliger med akutte affaldsproblemer. Beholderne leveres på onsdage, hvis de er senest fredag bestilt ugen før. Småreparationer og mindre ændringer prioriteres sidst i kørselsplanlægningen.

Nærgenbrugsstation i Kulhuse. Foto: Kenneth Jensen.Nærgenbrugsstation i Kulhuse. Billedet er fra indvielsen i maj 2015.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.