Frederikssund Kommunes logo
15. juni 2020

Genåbning af tilbud til pårørende til demensramte

Nu er vi så langt i genåbningen af Danmark, at vi igen kan afholde pårørendegrupperne for ægtefæller til demensramte samt demenscafé.

Pårørendegrupper

Pårørendegrupperne afholdes på nedenstående datoer og tidspunkter:

  • Den 19. august 2020, kl. 10.00 – 12.00,  for ægtefæller til hjemmeboende demensramte.
  • Den 19. august 2020, kl. 13.15 – 15.15,  for ægtefæller til demensramte, der bor på omsorgscenter.

Nye deltagere bedes kontakte demenskonsulenterne for deltagelse. 

Demenscafé

Demenscaféen der er for hjemmeboende borgere, der har en demenssygdom og deres ægtefæller afholdes:

  • Den 20. august kl. 14.00 – 16.00. Demenscaféen afholdes på Gerlev kro.

Tilmelding skal ske til demenskonsulenterne.

Læs mere om ovenstående arrangementer på kommunens hjemmeside.

Demenskonsulenterne i Frederikssund kommune:

Trine Vejlgaard Nielsen, tlf.nr.: 30 61 34 57
Berit Sandstrøm, tlf.nr.: 20 14 03 05

To hænder rækker ud efter hinanden. Foto: Colourbox.

Foto: Colourbox.