Frederikssund Kommunes logo
18. august 2020

Nyt stærkt center for læring i Jægerspris

Møllevej 100 i Jægerspris er i dag blevet rammen om hverdagen for ca. 100 børn fra specialskolerne Kærholm, afd. Kølholm samt Skolen i Herredet. Den 18. august var der indvielse for at markere, at Kølholm nu også har til huse på stedet. Indflytningen var afslutningen på et stort projekt, der har samlet mange funktioner på samme matrikel.

Det var borgmester John Schmidt Andersen, der klippede den røde snor. Han var flankeret af Morten Skovgaard (tv.) samt Christina Olsen og Anders Scott Rohde (th.) Foto: Frederikssund Kommune.Det var borgmester John Schmidt Andersen, der klippede den røde snor. Han var flankeret af Morten Skovgaard (tv.) samt Christina Olsen og Anders Scott Rohde (th.) 

Mange funktioner

Ud over de to specialskoletilbud finder man på stedet også et bibliotek,  lokalarkivet og et pædagogisk læringscenter. Samtidig er der blevet plads til flere faggrupper med specialviden. Det er psykologer, logopæder, special- og udviklingspædagoger samt ergoterapeuter og fysioterapeuter. En helt ny træningssal på skolen bliver et vigtigt led i den tidlige indsats, idet en stor del af den terapeutiske træning af børn og unge i kommunen fremadrettet vil foregå her.

- Jeg håber, at det bliver et hus, hvor der er mulighed og plads til tværfagligt samarbejde om børnene, nu hvor forskellige fagpersoner kommer til at sidde tættere på hinanden og lære hinanden bedre at kende. Det tror jeg, der kan komme meget godt samarbejde ud af, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V) i sin tale ved indvielsen og tilføjede:

- Jeres nye skole er en forbedring i forhold til den gamle. Og inden I flyttede ind, er skolen blevet renoveret og gjort klar til at modtage jer. Det er en investering i skoleområdet, som vi i Byrådet har besluttet at prioritere.

Også formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V) understregede de tværfaglige muligheder, det har givet at samle så mange funktioner på et sted:

- Det giver en bedre adgang til at gøre børnene så dygtige, som de kan blive. Dermed bliver det også nemmere at leve op til Børne- og Ungepolitikkens vision: At alle børn skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udvikles bedst muligt. Det er op til jer, at skabe et stærkt naboskab og finde de muligheder, der ligger i at være samlet, fastslog Morten Skovgaard.

Specialpædagogisk kraftcenter

Kølholm havde tidligere til huse i Slangerup, og her måtte eleverne køres til andre skoler for at bruge faglokaler. Nu har de alle faglokaler på stedet, blandt andet lokaler til idræt, fysik, madkundskab, natur/teknik, musik, håndværk/design og billedkundskab.

- Nu har vi en større fleksibilitet til at få hverdagen til at fungere. Her kan vi sætte nye faglige ting i spil, og børnene kan udfolde sig på måder, de ikke kunne før. Så jeg tror, det bliver et bedre skoletilbud, end vi havde før, siger skoleleder Anders Scott Rohde.

I sin indvielsestale roste han blandt andet skolens medarbejdere for at have skabt en god skole med trygge rammer og lyst til læring, alt imens flytningen stod på.

- Vi har flyttet samarbejdsånden med og skabt et specialpædagogisk og kulturelt kraftcenter i Jægerspris, fastslog Anders Scott Rohde.

Godt samarbejde

Ved indvielsen talte også formanden for skolebestyrelsen Christina Olsen. Ud over at glæde sig over fordelene ved den nye skole - nemlig lyse lokaler indrettet specielt til eleverne, brede gange og masser af plads, glædede hun sig også over det gode samarbejde i processen op til flytningen:

- Alle grupper omkring skolen har været med i samarbejdet, og alle har været inddraget fra start. Det er klart måden at gøre det på, fastslog hun.

Som eksempel på det gode samarbejde nævner Christina Olsen blandt andet, at der først var lagt op til en flytning i januar – midt i skoleåret. Men efter en kort dialog mellem skolebestyrelsen og kommunen blev det ændret til at flytningen skete lige ved skolens start efter sommerferien, så skoleåret ikke blev afbrudt af flytningen.

Samtidig med at den røde snor blev klippet over, blev omkring 40 brevduer fra den lokale brevdueforening sendt afsted som et symbol på eleverne, der nu kan ”sprede deres vinger” og flyve så højt og langt, de kan. Foto: Frederikssund Kommune.Samtidig med at den røde snor blev klippet over, blev omkring 40 brevduer fra den lokale brevdueforening sendt afsted som et symbol på eleverne, der nu kan ”sprede deres vinger” og flyve så højt og langt, de kan.

Efter de officielle taler var der en velfortjent is til de mange elever. Foto: Frederikssund Kommune.Efter de officielle taler var der en velfortjent is til de mange elever.

Fotos: Frederikssund Kommune.