Frederikssund Kommunes logo
27. august 2020

Grønt lys til almene boliger i Vinge

Tidligere på året besluttede Frederikssund Byråd, at der skal bygges omkring 200 almene boliger i Vinge. I den forbindelse valgte Byrådet et projekt fra Boligselskabet Rosenvænget med Domea.dk som forretningsfører. Som led i realiseringen af projektet gav Byrådet på mødet den 26. august støttetilsagn til opførelse af de almene boliger.

- Med Byrådets vedtagelse er en væsentlig del af papirarbejdet på plads, og Boligselskabet Rosenvænget kan projektere færdig og begynde at forberede byggestarten. Det er meget glædeligt, at vi nu med de almene boliger kan begynde at realisere visionen om et stationsnært område i Vinge med varieret og høj bebyggelse, fastslår borgmester John Schmidt Andersen (V).

To afdelinger

Boligselskabet Rosenvængets projekt består af i alt 198 almene boliger fordelt på to afdelinger. Boligerne vil blive på 2 – 4 værelser, og en typisk bolig på 85 m2 vil koste mellem 7.615 - 7.905 kr. i månedlig husleje. Dertil kommer forbrug (vand, varme, el mv.). Med projektet skal der opføres et 8 etagers og et 10 etagers hus, boliger i 4-6 etager samt rækkehuse i to plan, ligesom der også skal opføres et parkeringshus.

Hos Domea.dk., der er forretningsfører for Boligselskabet Rosenvænget glæder man sig over, at Frederikssund Byråd nu har givet det endelige støttetilsagn til projektet.

- Vi glæder os meget til at færdiggøre den endelige projektering af de to første faser af byggeriet – de første 114 boliger. Vi forventer at kunne søge byggetilladelse i løbet af efteråret og forhåbentlig have den inden årets udgang. Dermed vil vi kunne sætte byggeriet i gang i begyndelsen af februar 2021, siger Karsten Pedersen, der er projektudviklingschef hos Domea.dk.

Kommunalt indskud

Ved etablering af alment byggeri skal kommunen yde et grundkapitalindskud, som her er på 8% af omkostningerne til byggeriet. Tilskuddet beløber sig i dette tilfælde til 34.494.000 kr. Dette kan næsten finansieres af den salgsindtægt kommune får for salget af byggeretterne, der forventes at indbringe 34.316.000 kr.

Foreløbig skitse over de kommende almene boliger i Vinge. Illustration: Mangor og Nagel.Foreløbig skitse over de kommende almene boliger i Vinge.

Illustration: Mangor og Nagel.

Det er i dette område i Vinge - nær stationen, at de almene boliger skal opføres. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.

Det er i dette område i Vinge - nær stationen, at de almene boliger skal opføres.

Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.