Frederikssund Kommunes logo
14. august 2020

Gravearbejde ved Frederikssundsvej

Radius Elnet skal lægge de nuværende luftledninger ved Græse Ådal i jorden. Derfor bliver der udført gravearbejde fra rundkørslen Byvej/Frederikssundsvej og sydpå fra mandag den 17. august og ca. 3-4 uger frem.

Transporten af rør mv. til gravearbejdet kan give kortvarige gener for trafikken, men selve gravearbejdet foregår kun på engarealet. 

Da der graves i kanten af et naturområde, har kommunen stillet vilkår, som sikrer, at dyr og planter i området påvirkes mindst muligt.

Radius kort over gravetrace (lilla), underboringsstrækninger (gul) og muffehul:Radius kort over gravetrace (lilla), underboringsstrækninger (gul) og muffehul.