Frederikssund Kommunes logo
31. august 2020

Budget 2021 i høring

Ved byrådsmødet den 7. oktober skal Byrådet vedtage Frederikssund Kommunes budget for 2021 endeligt. Inden da bliver budgetforslaget førstebehandlet på et byrådsmøde den 2. september, og allerede nu er materialet lagt frem i en offentlig høring, der slutter den 20. september. 

Øget budget til velfærdsområder

Frederikssund Kommunes budget for 2021 er i alt på lidt over 3 mia. kr. Forudsætningerne for budgetforslaget er blandt andet, at Frederikssund Kommune skal overholde de rammer, der er aftalt mellem kommunerne og regeringen vedrørende kommunernes udgifter til service og anlæg. Samtidig er det en forudsætning at overholde det politiske vedtagne mål om, at kommunens kassebeholdning ved udgangen af 2022 skal være på minimum 125 mio. kr.

I budgetforslaget er nogle af de centrale velfærdsområder (ældre, sundhed - og voksenhandicapområdet mv.) øget med i alt 55,5 mio. kr. i 2021. Formålet med denne udvidelse af budgettet er at imødekomme de stigende behov og derved sikre, at serviceniveauet overfor borgerne kan fastholdes.

Med denne udvidelse kommer Frederikssund Kommune til at overskride det serviceloft, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne, og derfor er der lagt op til at foretage besparelser i budgettet for 2021. Til det formål er der lavet et katalog af mulige besparelser, som indgår i høringsmaterialet. Der er endnu ikke taget politisk stilling til disse forslag.

Investeringsplan 2021 - 2030

Som en del af budgetmaterialet er der i år også fremlagt en investeringsplan. Investeringsplan 2021 – 2030 indeholder forslag til kommunale investeringer over en 10-årig periode, hvilket giver mulighed for en mere langsigtet planlægning af kommunens anlægsprogram. Investeringsplanen indeholder både en række tidligere vedtagne investeringer samt ønsker til fremtidige anlæg. Der er i alt tale om anlægsinvesteringer for omkring en mia. kr. i perioden 2021 – 2030.

Deltag i høringen

Materialet bag budget 2021 er fremlagt i offentlig høring frem til den 20. september. Byrådet opfordrer borgerne til at deltage i høringen og give deres mening til kende.

Som en del af høringsprocessen bliver der holdt et borgermøde den 15. september kl. 19 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, hvor der vil blive orienteret om det kommende års budget, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål til både politikere og forvaltningen.

På vores hjemmesiden kan du se høringsmaterialet og læse hvordan du afgiver et høringssvar.