Frederikssund Kommunes logo
24. august 2020

Børnehuset Gyldensten er klar til børnene

Et helt nyt børnehus er blevet etableret i Frederikssund Syd. I første omgang vil børnehuset holde til i pavilloner, mens børn og voksne kan se på, at bygningerne de skal flytte ind i, bliver renoveret og moderniseret.

De første børn begyndte allerede den 10. august 2020, og mandag den 24. august fandt den officielle åbning af Børnehuset Gyldensten sted. Det skete med besøg fra Børnehuset Ørnesten samt forældre, politikere og medarbejdere.

Områdeleder Pernille Neergaard Christoffersen bød alle velkommen og glædede sig over åbningen af det nye børnehus.

- Jeg vil sige tak til alle jer, der har været med til at få det her op at stå meget hurtigt. Det er både Byrådet, Opvækstudvalget, Børn og Skole, Økonomi og så ikke mindst alle dem, der har stået for at få bygningerne og udearealerne på plads. De har arbejdet hårdt henover hele sommeren, sagde Pernille Neergaard Christoffersen og tilføjede:

- Og så vil jeg gerne sige tak til Tania, som er den nye pædagogiske leder i Gyldensten. Hun har været med til at ansætte personale, købe inventar og materialer, sådan så der var noget at starte op på. Og det samtidig med at hun også skulle afvikle sit job i Ringsted Kommune. Og en sidste tak til alt personalet, der i den sidste uge inden børnene startede har knoklet med at få huset til at se indbydende ud og gøre plads til børnene.

 Herefter gav hun ordet til den pædagogiske leder.

Formand for Opvæktsudvalget Maria Katarina Nielsen taler ved åbning af Børnehuset Gyldensten. Foto: Frederikssund KommuneFormand for Opvækstudvalget Maria Katarina Nielsen taler ved åbning af Børnehuset Gyldensen. Ved siden af hende står borgmester John Schmidt Andersen, områdeleder Pernille Neergaard Christoffersen og pædagogisk leder Tania Stensgaard Nielsen.

En historie om et nyt børnehus

Pædagogisk leder Tania Stensgaard Nielsen valgte at læse en historie op. En historie om en borgmester, som havde et problem, fordi hans by var så populær, at der flyttede mange børnefamilier til, men byens daginstitutioner var ikke store nok til de nye børn. Derfor gik han til sit byråd.

- Og sammen aftalte han med byrådet, at de skal bygge en ny institution. ”Den skal have plads til mange børn”, sagde borgmesteren. Den skal være større end alle de andre institutioner. For der var rigtig mange børn, der manglede en plads i enten vuggestue eller børnehave. Og det skulle også gå lidt stærkt, læste Tania Stensgaard Nielsen højt og fortsatte:

- Og inden solen var stået op og gået ned særligt mange gange, kom store gravemaskiner og massevis af arbejdsmænd og tryllede et fint hvidt hus frem. Med et knips blev der også ansat en pædagogisk leder og 11 nye medarbejdere. Børnehuset Gyldensten var nu en realitet.

Historien kom også ind på, hvordan de nye medarbejdere og den pædagogiske leder mødtes og snakkede, tænkte og reflekterede. Og på den måde fik de lagt en pædagogisk linje:

- Og de 11 medarbejdere blev enige om, at i Gyldensten, der skal vi have en masse bevægelse, vi skal lære vores krop at kende og vi skal bruge den hver dag. Vi skal ud i naturen, vi skal lære naturen at kende, vi skal bruge naturen til at bevæge os i og vi skal opleve naturen i al slags vejr.

Pædagogisk leder Tania Stensgaard Nielsen læser op fra en bog med et hjemmelavet eventyr i. Foto: Frederikssund Kommune.Pædagogisk leder Tania Stensgaard Nielsen læser op fra en bog med et hjemmelavet eventyr i. 

Vigtigt med mere kapacitet

Borgmester John Schmidt Andersen var også med ved den officielle åbning, og i sin tale takkede han de forældre, der havde valgt Børnehuset Gyldensten til deres børn, medarbejderne og lederne for deres hårde arbejde med at gøre pavillonerne klar, og også naboerne fik en tak med, fordi de har været hjælpsomme med at give adgang til deres områder, da pavillonerne skulle køres ind og placeres.

Derudover glædede han sig over etableringen af Børnehuset Gyldensten og ikke mindst årsagen til, at børnehuset er nødvendigt.

- Børnetallet i Frederikssund stiger så hurtigt, at vi næsten ikke kan følge med. Derfor har vi i byrådet prioriteret at finde plads til de mange nye børn. Ud over dette børnehus, som allerede er i proces, kommer vi til at lave yderligere et nyt børnehus med start næste år. Det er noget, vi kommer til at arbejde med her i efteråret, hvor vi skal kigge på en proces for det samt finde en placering. Det er en stor glæde for mig og resten af byrådet at se, at der kommer så mange nye små borgere til kommunen. Det er positivt og rigtig godt for byen, sagde borgmesteren.

Bygningerne der tidligere har været skolen Kærholm afdeling Kølholm er spærret af og klar til renovering. Foto: Frederikssund Kommune.Bygningerne der tidligere har været skolen Kærholm afdeling Kølholm er spærret af og klar til renovering. 

Også formanden for Opvækstudvalget, Maria Katarina Nielsen, glædede sig over åbningen af Børnehuset Gyldensten.

- Efter mange gode politiske drøftelser i Opvækstudvalget, så blev det besluttet at bruge den gamle skole Kølholm til et nyt børnehus. Det var blandt andet plangrundlaget, lokationen, de fantastiske grønne omgivelser og muligheden for samspil med områdets andre børnehuse, som var afgørende elementer for udvalget og byrådet, da vi valgte den her løsning.  Det blev valgt tilbage i maj i år. Herefter er det gået rigtig hurtigt. I juli blev pavillonerne sat op. De er normeret til 80 enheder, og der er allerede startet 18 børn, mens flere er skrevet op til at starte i løbet af efteråret, sagde udvalgsformanden og fortsatte:

- Og så er det også gået lynhurtigt med at få ansat både den pædagogiske leder og de pædagoger og medhjælpere, som der er behov for. Og I har alle sammen været med til at indrette og forberede – på kun en uge har jeg forstået, og det synes jeg er ret imponerende – og I har også været med til at ligge den pædagogiske linje, bestille møbler, og indrette pavilloner, så de er klar til at skabe rammerne om det gode børneliv, sagde Maria Katarina Nielsen.

Det nye Børnehuset Gyldensten kommer til at ligge i de bygninger, der indtil juni 2020 husede skolen Kærholm afdeling Kølholm. Men indtil bygningerne er renoveret, bliver det altså pavilloner der lægger rammer til børnehuset. Bygningerne forventes klar til indflytning i sensommeren 2021.

Efter talerne var der is til børnene. Foto: Frederikssund Kommune.Efter talerne var der is til børnene.

Der var sat velkomstskilt på lågen ind til Børnehuset Gyldensten. Foto: Frederikssund Kommune.Der var sat velkomstskilt på lågen ind til Børnehuset Gyldensten.

Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Schachtschabel Tordrup.