Frederikssund Kommunes logo
30. april 2020

Lokalplan for Fællesmagasinet vedtaget

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at opføre en magasinbygning i Vinge til opbevaring af kulturarv fra Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek. I december 2016 blev der indgået en betinget købsaftale for et areal i Vinge og på byrådsmødet den 29. april 2020 blev lokalplanen for byggeriet så endeligt vedtaget.

- Det har stor betydning, at Slots- og Kulturstyrelsen har valgt Vinge til denne investering på en kvart mia. kr. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen kan arbejdet gå i gang, og jeg er stolt over, at Vinge dermed fremover kommer til at huse dansk kulturarv af stor national betydning, siger borgmester John Schmidt Andersen.

- Med Fællesmagasinet i Vinge skaber vi en bygning, hvor den nationale kulturarv bliver bevaret på den mest optimale måde, når det gælder indeklima, sikring og funktion. I Slots- og Kulturstyrelsen har vi haft Fællesmagasinet på tegnebrættet i mange år. Nu glæder vi os til at kunne komme i jorden på byggegrunden og få Fællesmagasinet til at rejse sig, siger vicedirektør Gerti Axelsen, Slots- og Kulturstyrelsen.

Tegnet af Gottlieb Paludan

Fællesmagasinet er tegnet af Gottlieb Paludan Architects og ingeniørfirmaet MOE, og magasinet skal opføres af entreprenøren DS Flexhal på et areal syd for Vinge Station. Fællesmagasinet vil komme til at bestå af to større og to mindre bygninger, der er bygget sammen. Bygningerne skal tilsammen rumme ca. 25.000 m³ reolplads til opbevaring af genstande for Nationalmuseet og 120 hyldekilometer reoler til opbevaring af biblioteksmateriale for Det Kgl. Bibliotek.

Der er lagt et stort arbejde i arkitekturen for at give facaderne liv og karakter. Ydervæggene står med såkaldte kannelurer, som er et lodret, riflet mønstermotiv med referencer til den fortid, der gemmes inde bag væggene. Kannelure-motivet, som gentages på facaderne i varierende størrelser, frembringer i dagens løb et smukt spil af lys- og skyggevirkninger.

Lokalplanen har været i høring hen over årsskiftet, og høringssvarene har blandt andet medført, at lokalplanens bestemmelse om tekniske anlæg på taget er blevet præciseret således, at omfanget af tekniske anlæg er minimeret særligt imod syd. Den maksimale højde på byggeriet vil være ca. 15 meter, og hele byggeriet vil af sikkerhedshensyn blive omkranset af et hegn.

Sydlige del af Vinge

Magasinet skal opføres på et areal mellem St. Rørbæk og Vinge Station. Byggeriet vil være det første, der etableres i den sydlige del af Vinge, som vil udvikle sig gradvist over de næste mange år i tråd med den 8-punktsplan Byrådet vedtog i september 2019. I den videre planlægning skal der arbejdes med grønne overgange, der kobler magasinbygningen med omgivelserne. Der vil blandt andet blive set på, hvordan Vinges grønne hjerte kan planlægges, så det skaber en naturlig overgang mellem magasinbygningen og den omkringliggende fremtidige by.

Ny sti mellem St. Rørbæk og Vinge Station

Byggeriet af Fællesmagasinet vil bryde den eksisterende sti mellem St. Rørbæk og Vinge Station. Derfor afsatte Byrådet i januar 2020 midler til at omlægge stien, så den fremover vil forløbe øst om Fællesmagasinet. Den nye sti vil blive etableret med asfalt og belysning som den eksisterende. Arbejdet med anlæggelsen af den nye sti er påbegyndt og den vil være farbar – om end ikke fuldt asfalteret endnu – fra den 7. maj kl. 9.00. 

Det forventes, at Slots- og Kulturstyrelsen påbegynder byggeriet af Fællesmagasinet i løbet af maj måned. På grund af corona-situationen vil styrelsen først afholde et første-spadestik-arrangement for at fejre byggestart, når omstændighederne tillader det.

Fællesmagasinet i Vinge. Visualisering: Gottlieb Paludan Architects.Fællesmagasinet i Vinge. Visualisering: Gottlieb Paludan Architects.