Frederikssund Kommunes logo

Databeskyttelse

Frederikssund Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere, så håndteringen sker på sikker og lovlig vis.

Vi har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver som har til opgave at påse at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse.

De kan også hjælpe dig hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af dine oplysninger, eller du har mistanke om at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Databeskyttelsesrådgivere

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via Digital Post. Ved at benytte Digital Post sikrer du at dine personoplysninger sendes sikkert og krypteret til os. Er du fritaget for Digital Post kan du sende et brev til

 Frederikssund Kommune
 Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
 Rådhuset, Torvet 2
 3600 Frederikssund

Databeskyttelsesrådgiveren er uvildig. Hvis du vil vide mere om databeskyttelsesrådgiveren henvises til Datatilsynets vejledning.

Oplysninger om dine rettigheder

Når kommunen behandler personoplysninger om dig har du en række rettigheder som skal bidrage til åbenhed, og gøre dig i stand til at varetage dine interesser.

Kort fortalt er dine rettigheder følgende:

 • Ret til at få information fra os om at vi behandler oplysninger om dig
 • Ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv
 • Ret til at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
 • Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet (kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at slette oplysninger om dig)
 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Almindelige og følsomme personoplysninger

Frederikssund Kommune løser mange forskellige opgaver og behandler i den forbindelse en række almindelige og følsomme personoplysninger afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de personoplysninger som er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver.

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommunen der skal sikre, at dine oplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde.

Eksempler på de to typer oplysninger kan være:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Familieforhold
 • Økonomi

Følsomme personoplysninger

 • CPR-nr
 • Helbredsoplysninger 
 • Seksuelle forhold eller orientering
 • Politiks eller religiøs overbevisning.

Hvor henter vi personoplysninger om dig?

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra borgerne selv fx i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning.

Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Det gælder fx oplysninger om indkomst, skat og ejendomsoplysninger.

Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver el.lign. vil vi forinden bede om et samtykke fra dig.   

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Der er forskel på, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.