Frederikssund Kommunes logo

Information om ophold

På denne side finder du forskellig information det at være i Danmark, søge opholdstilladelse og få hverdagen til at fungere.

Folketinget har vedtaget en ny særlov, som sikrer midlertidigt opholdsgrundlag til personer, der grundet Ruslands invasion er fordrevet fra Ukraine. Personer omfattet af loven vil hurtigt kunne blive en del af det danske samfund med adgang til uddannelse, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet.

Information om opholdstilladelse med mere

Udlændingestyrelsen har sammen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration lavet siden www.nyidanmark.dk/ukraine. Her kan du dels finde forskellige informationer samt det skema, der skal bruges til at søge om midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

Har du bestilt en tid ved Udlændingestyrelsens Borgerservice, som du ikke skal bruge alligevel? Så husk at afbestille tiden, så de kan hjælpe en anden i stedet.

På siden velkommentildanmark.dk kan du læse og se film om det danske samfund og om livet i Danmark generelt. Her kan du blandt andet få mere viden om børn, pasning og skole, sundhedsvæsenet og arbejde i Danmark.

Skole og dagtilbud

Når ukrainere har fået opholdstilladelse kan børnene komme i vuggestue, børnehave eller skole.

Der er udvalgt børnehuse i alle geografiske områder i kommunen, så der i videst mulige omfang kan tilbydes dagtilbud i nærheden af bopælen. Børnene fordeles af Center for Børn og Skole i samarbejde med områdelederne for dagtilbud.

I dagtilbuddene bliver børnene samlet i grupper, så vidt det er muligt, så børnene ikke er alene. Forældre forventes at være med i starten indtil barnet er tryg ved at være der.

Skal et barn i skole inviteres forældre og barn til en samtale, så det kan vurderes, hvordan barnet bedst kan starte i skole. Der er pt. en skole, der kan tage mod ukrainske elever. Det er Trekløverskolen afdeling Falkenborg og afdeling Marienlyst. Her er der modtagerklasser, som eleverne kan begynde i. Et skema vil ofte bestå af timer i modtagerklassen og time i en almindelig stamklasse, eksempelvis idræt eller engelsk.