Frederikssund Kommunes logo

Information om ophold i Frederikssund Kommune

På denne side finder du forskellig information om det at være i Danmark, søge opholdstilladelse og få hverdagen til at fungere.

Folketinget har vedtaget en særlov, som sikrer midlertidigt opholdsgrundlag til personer, der på grund af Ruslands invasion er fordrevet fra Ukraine. Hvis du er omfattet af loven, vil du hurtigt kunne blive en del af det danske samfund med adgang til uddannelse, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet.

Opholdstilladelse med mere

Udlændingestyrelsen har sammen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration lavet siden www.nyidanmark.dk/ukraine. Her kan du finde forskellige informationer samt det skema, der skal bruges til at søge om midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

Har du bestilt en tid ved Udlændingestyrelsens Borgerservice, som du ikke skal bruge alligevel? Så husk at afbestille tiden, så de kan hjælpe en anden i stedet.

På siden velkommentildanmark.dk kan du læse og se film om det danske samfund og om livet i Danmark generelt. Her kan du blandt andet få mere viden om børn, pasning og skole, sundhedsvæsenet og arbejde i Danmark.

Dagtilbud

Når du som ukrainer har fået opholdstilladelse, kan dine børn komme i vuggestue eller børnehave. Vuggestuer og børnehaver ligger samlet i børnehuse rundt om i kommunen.

Der er udvalgt børnehuse i alle geografiske områder i kommunen, så vi i videst mulige omfang kan tilbyde dagtilbud i nærheden af dit hjem.

I børnehusene bliver børnene samlet i grupper, så vidt det er muligt, så børnene ikke er alene. Vi forventer, at du som forælder er med i starten, indtil dit barn er tryg ved at være der.

Skole

Skal dit barn i skole, inviterer vi dig og dit barn til en samtale, så vi kan vurdere, hvordan og hvor barnet bedst kan starte i skole. I Frederikssund Kommune er der særlige sprogklasser til børn, som lige er kommet til Danmark, eller som har brug for at træne mere dansk før de kommer i en almindelig klasse, hvor der undervises på dansk. Klasserne hedder modtagelsesklasser. Vi har modtagelsesklasser på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg og afdeling Marienlyst. Der er også modtagelsesklasser på Fjordlandsskolen afdeling Dalby og afdeling Skibby.

Et skoleskema vil ofte bestå af timer i modtagelsesklassen, og med tilknytning til en almenklasse med jævnaldrende elever. I almenklassen kan man starte med få lektioner i for eksempel idræt eller engelskfaget, og langsomt få flere lektioner, efterhånden som man lærer mere dansk og kan orientere sig og forstå undervisningen på dansk i almenklassen.