Frederikssund Kommunes logo

Hvad kan du gøre for at hjælpe ukrainske flygtninge?

Situationen i Ukraine giver anledning til mange spørgsmål fra borgere, der gerne vil vide, hvad borgerne kan gøre for at hjælpe.

Vi har forsøgt at samle lidt svar på denne side. Siden vil løbende blive opdateret.

Kompensation hvis du huser ukrainere på flugt fra krigen

Folketinget vedtog d. 16. marts 2022 Aktstykke nr. 19, som giver kommunerne mulighed for at udbetale kompensation til logiværter, som har fordrevne ukrainere indkvarteret i privat bolig. 

Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet at give 150 kr. pr. person pr. døgn. Der kan søges om kompensation for perioden 10. marts 2022 til 31. august 2022. Såfremt der er givet midlertidig opholdstilladelse til ukrainere før den 31. august, kan der søges om kompensation frem til opholdstilladelsen er givet.

For at søge om kompensation skal du udfylde og indsende denne digitale ansøgningsformular.

Husly til ukrainske flygtninge

Hvis du huser ukrainske flygtninge bør du læse Udbetaling Danmarks guide, hvis du modtager boligstøtte, pension for enlige, varmetillæg for pensionister eller familieydelser som enlig.

Foreninger og frivillige

Der er en række foreninger, frivillige og nødhjælpsorganisationer, der står klar til at hjælpe. Orienter dig gerne hos dem for at finde ud af, om de kan bruge din hjælp.

Jeg vil gerne tilbyde indkvartering af flygtninge. Hvad gør jeg?

Det er udlændingestyrelsen, der fastlægger hvornår og hvor mange ukrainske flygtninge, som kommer til de forskellige kommuner. Derfor vides det endnu ikke, hvor mange flygtninge Frederikssund Kommune kommer til at modtage.

Har du mulighed for at tilbyde privat indkvartering af flygtninge, er du velkommen til at kontakte Frederikssund Kommune og fortælle, hvad du kan tilbyde. Du binder dig ikke til noget, men tilkendegiver blot din interesse i at hjælpe med indkvartering. Du vil høre fra os, hvis der bliver brug for din hjælp.

Jeg vil gerne donere tøj, møbler, legetøj med mere. Hvordan gør jeg?

Frederikssund Kommune tager ikke imod donationer af nogen art. I stedet henviser vi til de frivillige organisationer samt nødhjælpsorganisationer, som kan hjælpe ukrainere både i Danmark, i Ukraine og ved grænsen til Ukraine.

Jeg har ukrainske flygtninge boende. Hvad gør jeg nu?

Hvis du har lagt hjem til ukrainske flygtninge uden om kommunen, anbefaler vi at I orienterer jer på den særlige informationsside som Udlændingestyrelsen sammen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet målrettet ukrainske statsborgere.

Siden giver relevante oplysninger til ukrainere, som enten er på vej til Danmark eller allerede er ankommet.

Jeg vil gerne yde tolkebistand

Hvis du taler ukrainsk og ønsker at hjælpe som tolk, kan du kontakte Frederikssund Kommune og tilkendegive din interesse i at hjælpe. Du vil blive kontaktet, hvis der bliver brug for din hjælp.