Frederikssund Kommunes logo

Hvad kan du gøre for at hjælpe ukrainske flygtninge?

Situationen i Ukraine giver anledning til mange spørgsmål fra borgere, der gerne vil vide, hvad borgerne kan gøre for at hjælpe.

Vi har forsøgt at samle lidt svar på denne side. Siden vil løbende blive opdateret.

Kompensation hvis du huser ukrainere på flugt fra krigen

Det er ikke længere muligt at søge om kompensation, hvis du huser fordrevne ukrainere.

Husly til ukrainske flygtninge

Hvis du huser ukrainske flygtninge bør du læse Udbetaling Danmarks guide, hvis du modtager boligstøtte, pension for enlige, varmetillæg for pensionister eller familieydelser som enlig.

Foreninger og frivillige

Der er en række foreninger, frivillige og nødhjælpsorganisationer, der står klar til at hjælpe. Orienter dig gerne hos dem for at finde ud af, om de kan bruge din hjælp.

Jeg vil gerne tilbyde indkvartering af flygtninge. Hvad gør jeg?

Det er udlændingestyrelsen, der fastlægger hvornår og hvor mange ukrainske flygtninge, som kommer til de forskellige kommuner. Derfor vides det endnu ikke, hvor mange flygtninge Frederikssund Kommune kommer til at modtage.

Jeg vil gerne donere tøj, møbler, legetøj med mere. Hvordan gør jeg?

Frederikssund Kommune tager ikke imod donationer af nogen art. I stedet henviser vi til de frivillige organisationer samt nødhjælpsorganisationer, som kan hjælpe ukrainere både i Danmark, i Ukraine og ved grænsen til Ukraine.

Hvis du har møbler, tøj, legetøj eller andet, som du ønsker at donere til de ukrainere, der er indkvarteret i Frederikssund Kommune, eksempelvis på den gamle Ferslev Skole, skal du tage fat i de frivillige foreninger og lave en aftale med dem om, hvad du kan aflevere. Frederikssund Kommune opfordrer på det kraftigste til IKKE at køre ud og sætte tingene af uden aftale. Der er allerede afleveret mange ting, som ukrainerne ikke kan bruge, og tingene kommer til at stå og fylde op og potentielt være til brandfare, og ofte også til gene for både beboere og andre besøgende.

Jeg har ukrainske flygtninge boende. Hvad gør jeg nu?

Hvis du har lagt hjem til ukrainske flygtninge uden om kommunen, anbefaler vi at I orienterer jer på den særlige informationsside som Udlændingestyrelsen sammen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet målrettet ukrainske statsborgere.

Siden giver relevante oplysninger til ukrainere, som enten er på vej til Danmark eller allerede er ankommet.

Jeg vil gerne yde tolkebistand

Hvis du taler ukrainsk og ønsker at hjælpe som tolk, kan du kontakte Frederikssund Kommune og tilkendegive din interesse i at hjælpe. Du vil blive kontaktet, hvis der bliver brug for din hjælp.