Frederikssund Kommunes logo

Luftfotos

Se kommunen og din egen adresse fra oven 

Hvert forår bliver der optaget luftfoto af hele kommunen, foto som blandt andet  anvendes til revision af det tekniske grundkort.

Nedenunder er vist udbygningen i Marbækområdet i Frederikssund by  fra 2010 til 2013, og som det fremgår af billederne kan det tydeligt  ses hvad der er bygget på de tre år. 

 Luftfoto Sydbyen 2010
 Luftfoto der viser Ørnestens Vænge og Gyldenstens Vænge i foråret 2010

Luftfoto Sydbyen 2013
 Luftfoto der viser Ørnestens Vænge og Gyldenstens Vænge i foråret 2013