Frederikssund Kommunes logo

Medlemmer

Udvalget er sammensat af tre byrådsmedlemmer, fire borgere en repræsentant fra erhvervslivet og en fra foreningslivet, to medarbejdere fra administrationen og Borgerrådgiveren.

§ 17 stk. 4-udvalget om det gode borgerforløb har følgende medlemmer:

 • Formand Rasmus Petersen, byrådsmedlem (Ø)
 • Charlotte Drue, byrådsmedlem (SocialLiberale)
 • Susanne Bettina Jørgensen, byrådsmedlem (A)
 • Anja Richter, borger
 • Kim Kragh, borger
 • Karina Lange Bech, borger
 • Niels Offersen, borger
 • Alice Linning, næstformand i Folkeoplysningsudvalget, repræsentant for foreningslivet
 • Kåre M. Rasmussen, konsulent hos Frederikssund Erhverv, repræsentant for erhvervslivet

 • Anne-Karina Stendevad Lindstad Borgerrådgiver

 • Mikkel Bak Eliassen, myndighedsrådgiver, Center for Familie og Rådgivning
 • Rasmus Bo Rasmussen, byggesagsbehandler, Center for By og Landskab