Frederikssund Kommunes logo

Affaldsplan 2013 - 2024

Byrådet godkendte den 19. december 2012 affaldsplan 2013 - 2024 for Frederikssund Kommune.

Affaldsplanen er kommunens vision og mål for affaldshåndteringen i perioden 2013 - 2024. Planen lever op til de nationale og internationale målsætninger  for affaldshåndtering, samt de målsætninger som fællesskabet I/S Vestforbrænding arbejder efter.

Planen er også den lokalpolitiske ramme for de undersøgelser og redskaber der skal anvendes til at opfylde målsætningerne, og det serviceniveau borgere og virksomheder skal betjenes med.

Se hele affaldsplanen med bilag

Affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet og det indeholder tre mål:

Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet.

En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan bruges, for at begrænse denne ressourceknaphed - men i høj grad også for at medvirke til et sundt miljø, da genanvendelse er godt for både miljø og CO2-regnskab.

Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet.

Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald - og miljøet. Vi skal frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af stofferne, inden de ødelægger muligheden for genanvendelse af det resterende affald og giver effekter på sundhed og miljø.

Mål 3: Kommunikation som skaber handling.

Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Vi skal sikre, at vores kommunikation - lige fra dialogen til informationen - inspirerer brugerne til handling. Til målsætningerne hører et antal indsatsområder:

Mål 1

1. Udvikling af fremtidens ordninger for ressourcehåndtering og direkte genbrug

2. Øget indsamling af emballageaffald

3. Bedre sortering af bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald

4. Bedre udnyttelse af bioaffald

5. Bedre udnyttelse af metaller i elskrottet

6. Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder

7. Udvikling af fremtidens genbrugspladser

8. Optimering af storskraldsordning

9. Mere direkte genbrug

Mål 2

10. Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald

11. Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier

12. Fokus på medicinrester

13. Farligt affald - bedre indsamlingsordninger

Mål 3

14. Udvikling af affaldstilsynet

15. Udvikling af metoder til en mere målrettet formidling

16. Udvikling af bæredygtig genbrugsstation med henblik på kommunikation og læring

 17. Information til og med den digitale bruger

18. Styrket brugerinddragelse

Se hele affaldsplanen med bilag.