Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 16. august 2023

Ekstraordinært møde - mødelokale F13 kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter

93Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

94Beslutning om indgåelse af kontrakt på totalrådgivning for Frederikssund Maritime Center (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

95Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.