Frederikssund Kommunes logo

Samarbejdspartnere

Frederikssund Erhverv

Frederikssund Erhverv blev etableret i 2007, og er en selvstændig enhed med egen bestyrelse og sekretariat.

Frederikssund Erhverv tilbyder erhvervsservice og rådgivning til erhvervslivet. Det betyder at Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune har et tæt samarbejde, hvilket afspejles i den fælles målsætning om at gøre Frederikssund Kommune attraktiv for erhvervslivet. 

Frederikssund Erhverv udfører en del af Frederikssund Kommunes erhvervsservice, der formuleres i en resultatkontrakt.

Få mere information om Frederikssund Erhverv.

Erhvervshus Hovedstaden

Frederikssund Kommune står sammen med de 28 andre kommuner i Region Hovedstaden bag en rådgivningsvirksomhed for iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. Det kaldes Erhvervshus Hovedstaden. Målet er at gøre hovedstadsregionen førende i at have virksomheder med høj vækst. 

Erhvervshus Hovedstaden er genvejen til kvalificeret viden, et stort netværk og vækst. Erhvervshus Hovedstaden kan bidrage med den ekspertise og erfaring, som iværksættere og virksomhedsejere har brug for, hvis de har ambitioner om at indtage nye markeder, udvikle nye produkter, øge medarbejderstaben eller skabe større indtjening. Der er ligeledes gratis tilbud til dem, der overvejer at starte virksomhed eller har en nyetableret virksomhed.

Erhvervshuset kan hjælpe virksomheden gennem rådgivningstilbud, samt hjælpe virksomhederne videre med en målrettet vækstplan. Vejledningen er gratis og uvildig.

Erhvervshus Hovedstaden samarbejder med et netværk af banker, revisorer, advokater og Vækstfonden, Dansk Eksportråd samt en række andre instanser inden for erhvervsfremme – heri indgår kommunernes lokale erhvervs-service.

Erhvervshus Hovedstaden er finansieret af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Læs mere på www.ehhs.dk eller kontakt Erhvervshusets virksomhedskonsulenter på telefon 30 10 80 80.

Greater Copenhagen EU Office

Greater Copenhagen EU Office er et samlet EU-kontor for Region Hovedstaden og regionens 29 kommuner. Greater Copenhagen EU Office understøtter aktører i Hovedstadsregionen i mødet med EU. Det er enten i forhold til ønsker om at søge midler fra EU-puljer eller at opnå viden om relevante EU-beslutninger og – programmer.

Læs mere om Greater Copenhagen EU Office.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige. I Greater Copenhagen er udgangspunktet at nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande, samt at skabe et samarbejde, hvor formålet er at fremme væksten og skabe flere jobs.

Læs mere om Greater Copenhagen-samarbejdet.

Bycirklen

Frederikssund Kommune er den del af Bycirklen, som er et partnerskab mellem Frederikssund Kommune, Ballerup Kommune og Egedal Kommune. Partnerskabet har eksisteret siden 1992.

Bycirklen arbejder aktivt for at styrke udviklingen i de tre kommuner gennem en styrkelse af regionens infrastruktur, arbejde for en forbedret erhvervsservice og etablere strategiske samarbejder – både nationalt og internationalt.

Bycirklens formandskab og sekretariat skifter hvert år mellem de tre kommuner.

International House Copenhagen

International House åbnede i 2013 og er et offentligt-privat partnerskab.

I International House Copenhagen kan internationale borgere få hjælp til papirarbejde, jobsøgning, netværk samt deltage i faglige og sociale arrangementer. Derudover kan internationale virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft, få hjælp til at rekruttere, ansætte og modtage internationale medarbejdere. 

Læs mere om International House Copenhagen.

Gate 21

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder for den grønne omstilling. Samarbejdet foregår gennem OPI-projekter (Offentlig-Privat Innovation), hvor alle tre parter spiller en central rolle i udviklingen af nye løsninger på den givne kommunes klimaudfordringer.

Formålet med samarbejdet i Gate 21 er at udvikle energi- og ressourceeffektive løsninger i fællesskab, der kan skabe lokal vækst og samtidig gavne miljøet.

Læs mere om Gate 21.  

Novafos

Novafos varetager driften samt vedligeholdelsen af den kommunale vand- og kloakforsyning i Frederikssund Kommune.

Novafos er vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Novafos håndterer alt spildevand i de ni kommuner og leverer drikkevand til en del af forbrugerne.

Resten af forbrugerne får deres vand fra private vandværker.

Læs mere om Novafos.