Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

EU-Udbud af dentalprodukter til tandbehandling

Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Hørsholm Kommune udbyder dentalprodukter til tandbehandling på vegne af: 

 • Allerød Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Bornholm Kommune
 • Egedal Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm kommune

Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17/08/2011.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Kontraktstart 1. marts 2015

Tilbudsfrist: Senest mandag den 24. november 2014 kl. 12.00

Udbudsmaterialet kan rekvireres via Hørsholm Kommunes hjemmeside:

www.horsholm.dk/erhverv/udbud