Frederikssund Kommunes logo

Tang på strande

Tang er en naturlig del af kystens økosystem, og strandgæster må derfor forvente, at der ligger tang langs strandene.

Som udgangspunkt fjerner vi ikke tang på strandene.

Det skyldes, at opskyllet tang er en del af stranden og en del af naturen. Den opskyllede tang udgør i sig selv et lille økosystem, der kan veksle mellem vådt og tørt og er levested for små krebsdyr og insekter.

Blå Flag strande

På Blå Flag strande må der gerne ligge tang, men det kan i særlige tilfælde blive nødvendigt at fjerne tangen fra badeområdet. Det gør vi, hvis vi vurderer, at tangen forhindrer adgang til vandet, er stærkt ildelugtende eller på anden måde er til gene og ubehag for strandens gæster.

Overvågning

I badesæsonen der går fra 1. juni – 15. september overvåger kommunen mængden af tang på Blå Flag strandene Marbæk Strand og Kulhuse Strand.

I perioder med kraftig pålandsvind, kan store mængder af tang skylle op, der med tiden begynder at lugte. Det er en konkret vurdering, hvornår tangen er i så store mængder, at den er til gene og ubehag for strandens besøgende.