Frederikssund Kommunes logo
7. februar 2024

Hjælp os med at forbedre kommunikation og samarbejde på et dialogmøde 11. marts.

”Det gode borgerforløb” er navnet på et projektudvalg, der er nedsat af Byrådet i Frederikssund Kommune. Udvalget har til opgave at undersøge måder at forbedre mødet, kommunikationen og samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og borgere, foreninger og erhvervsliv.

Nu søger vi borgere og aktive medlemmer i foreninger og erhvervsliv i Frederikssund Kommune, der har input til projektet og vil deltage i et dialogmøde med udvalget.

Vi søger jeres input til, hvordan kommunikationen og samarbejdet med Frederikssund Kommune kan blive endnu bedre. Det kan eksempelvis være i det fysiske møde med kommunen, den skriftlige kommunikation eller digitale selvbetjeningsløsninger. 

Dialogmødet finder sted:

Mandag d. 11. marts kl. 17.00 - 20.30 på Frederikssund Gymnasium (kantinen), Odinsvej 6, 3600 Frederikssund

Der vil være en sandwich og en vand undervejs.

Program

  • Velkomst
  • Kort oplæg om udvalgets arbejde ved formand for udvalget Rasmus Petersen
  • Inspirationsoplæg ved Annika Agger, lektor på RUC, om erfaringer med det gode møde med kommunen
  • Pause (sandwich og vand)
  • Dialog om bedre kommunikation og samarbejde mellem kommunen og borgere, foreninger og erhvervsliv
  • Fælles opsamling og afrunding

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 6. marts kl. 12.00.

Hvis du vil vide mere

For flere detaljer og indblik i udvalgets arbejde indtil nu, se kommissoriet for Det gode borgerforløb og udvalgets side på vi.skaber.frederikssund.dk.