Frederikssund Kommunes logo
21. september 2023

Oppe-Sundbyvej lukkes midlertidigt

Frederikssund Kommune har foretaget en trafiktælling på alle veje omkring Sundbylille i maj måned 2023. Tællingerne viste, at der på hverdage kører 630 biler i retning mod Sundbylille mellem kl. 6 og 9. Hovedparten af dem må antages ikke at have et ærinde i Sundbylille. 405 bilister kører ad Haldor Topsøe Park og Oppe- Sundbyvej gennem Sundbylille og videre ad Sundbylillevej til Jørlunde, hvor de drejer ud på Roskildevej. Om eftermiddagen kører bilisterne herefter den modsatte vej gennem Sundbylille.

Forsøg i fire måneder

Med udbygningen af erhvervsområdet i det nordlige Vinge har Sundbylille udsigt til yderligere trafik gennem byen. Derfor har udvalget Plan og teknik besluttet, at lave et forsøg med at lukke Oppe-Sundbyvej for motorkøretøjer fra den 1. oktober 2023 frem til og med 31. januar 2024.

Forsøget laves for, at vurdere hvilken påvirkning den gennemkørende trafik har på Sundbylille. Forsøget vil blive evalueret, før der træffes afgørelse om permanent løsning.

Benyt i stedet rute 53

Bilister, der i dag kører igennem Sundbylille, vil derfor i fremtiden skulle benytte det overordnede vejnet og køre ad rute 53 Frederikssundsvej og rute 53 Hørup Skovvej.

Der vil blive opsat skilte på Oppe-Sundbyvej, Sundbylillevej og Højskolevej, der informerer bilister om lukningen, inden vejen bliver blokeret af en bom.

Oppe Suindbyvej. Foto: Frederikssund Kommune.Oppe-Sundbyvej vil blive lukket med en bom på dette sted fra den 1. oktober 2023 til den 31. januar 2024.

Foto: Frederikssund Kommune.