Frederikssund Kommunes logo
22. september 2023

Forurening i Skallen Havn undersøges

I den private havn beliggende Baunehøjgaardsvej 4, Jægerspris er en privat båd sunket. Frederikssund Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne båden. Dette arbejde er påbegyndt.

Udlagt flydespærre

Den sunkne båd har givet anledning til forurening i vandet. Derfor har beredskabet den 20. september besigtiget området og udlagt en flydespærre for at forhindre spredning af forureningen til resten af fjorden.

Frederikssund Kommune har været på tilsyn flere gange og er i dialog med sagens parter. Kommunen undersøger nu det nærmere omfang af forureningen.

Ophugning af båden. Foto: Frederikssund Kommune.Ophugning af båden.

Foto: Frederikssund Kommune.