Frederikssund Kommunes logo
29. november 2023

Ny ældrestrategi vedtaget

På ældreområdet står kommunerne overfor flere udfordringer. Dels bliver der flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Samtidig skal kommunerne varetage en større del af sundhedsopgaverne, alt imens det er vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med medarbejdere i sundhedsvæsenet. Strategien skal derfor skabe en sammenhængende tilgang til udviklingen af ældre- og sundhedsområdet.

Et sundt, aktivt og værdigt liv

Strategien ”Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv – ældrestrategi 2023-2027” indeholder en vision for ældreområdet, som lyder, at ”Frederikssund Kommune støtter den ældre borger i at leve et sundt, aktivt og værdigt liv.” Udvalget Omsorg og ældre satte arbejdet med strategien i gang i marts 2022, og strategien var i offentlig høring i august og september i år.

Strategien skaber en ramme for en række konkrete initiativer, der allerede er i gang, og for initiativer, der skal tages i de kommende år. Derfor bliver den et pejlemærke ved fremtidige politiske drøftelser og beslutninger.

I strategien forord, der er underskrevet af borgmester Tina Tving Stauning (A) og formand for Omsorg og ældre Susanne Bettina Jørgensen (A), står der blandt andet:

- Vi tror på, at det giver bedst livskvalitet for den enkelte at kunne klare mest muligt selv og ikke være afhængig af andre. Vores udgangspunkt er derfor at støtte borgeren til en hverdag, hvor han eller hun kan varetage mest muligt uden hjælp fra kommunen. Når der er brug for hjælp eller støtte, skal vi møde borgeren på en måde, som understøtter borgerens værdighed, og lytte til de ønsker og behov den enkelte har.

Ved fremlæggelsen af strategien for Byrådet sagde Susanne Bettina Jørgensen endvidere:

- Vi har her at gøre med et område, der koster langt over halvanden milliard kroner om året, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi har styr på, hvordan området styres og udvikles, så vi hele tiden kan give den nødvendige forebyggelse, støtte, pleje og omsorg til de borgere i kommunen, der har brug for det.

Seks udviklingsområder

Strategien indeholder seks udviklingsområder:

  • Værdighed, inddragelse og frivillighed (handler om at finde de rigtige løsninger i samarbejdet med borgere og pårørende og om samarbejde med frivillige).
  • Forebyggelse og rehabilitering (handler om at understøtte, at borgeren kan klare mest muligt selv, bl.a. gennem træning og ved brug af velfærdsteknologi).
  • Sammenhæng for borgeren (handler om et bedre samarbejde på tværs af hele sundheds- og ældreområdet)
  • Udvikling af opgaveløsning og tilbud (handler om at vi skal have effektive og gode tilbud)
  • Klædt på til opgaven (handler om kompetencer).
  • Rekruttering og fastholdelse.

Find hele strategien på vores side for strategier.

Nogle af de initiativer, der skal være med til at udmønte ældrestrategien er processen for at frisætte og afbureaukratisere ældreområdet samt implementeringen af de velfærdsteknologiske initiativer på ældreområdet, som blev besluttet i budgetaftalen for 2024-2027.

Udvalget Omsorg og ældre vil få en status på udmøntningen af ældrestrategien hvert forår på et temamøde i udvalget.