Frederikssund Kommunes logo

Klimatilpasningsplan

Vi vil skabe en CO2-neutral og klimarobust kommune, der er rustet til fremtidens klimaforandringer. Klimatilpasningsplan 2023 er udarbejdet som en del af kommunens forpligtelse i DK2020-klimapartnerskabet om at blive CO2-neutral i 2045 og klimarobust senest i 2050.

Klimatilpasningsplan 2023 skitserer, hvordan klimaet i fremtiden vil ændre sig og redegør for de udfordringer, der med tiden vil påvirke Frederikssund Kommune. Klimatilpasningsplanens sidste afsnit indeholder en handleplan, som skal sikre en prioriteret indsats i forhold til at gøre kommunen robust overfor klimaforandringer på kort og lang sigt. Klimatilpasningsplanen tydeliggør, at der er en stærk sammenhæng mellem håndteringen af de øgede vandmængder og de øvrige tværgående politikker og strategier, vi har i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommunes Klimatilpasningsplan 2023 har været i 8 ugers høring og blev vedtaget af Byrådet den 1. marts 2023.  

Her kan du læse Frederikssund Kommunes klimatilpasningsplan. 

Bilag til Klimatilpasningsplanen:

Bilag 1: Oversvømmelseskort for skybrud i år 2022

Bilag 2: Oversvømmelseskort for skybrud i år 2100

Bilag 3: Oversvømmelseskort for stormflod i år 2022

Bilag 4: Oversvømmelseskort for stormflod i år 2100

Bilag 5 : Oversvømmelseskort for vandløb i år 2022

Bilag 6: Oversvømmelseskort for vandløb i år 2100