Frederikssund Kommunes logo
30. marts 2023

Har du rottesikret din hævede terrasse og småbygninger?

Rotter bygger reder på tørre steder og derfor elsker de overdækkede arealer. Især under hævede terrasser, oplever man ofte problemer, da rotter uforstyrret kan leve derunder. Men også i forbindelse med f.eks. skure, legehuse, småbygninger til dyr m.m. ses problemer med rotter – kort sagt steder, der ikke har et støbt fundament.

Når du skal bygge et skur, garage, terrasse eller lignende, er det faktisk din pligt som grundejer at rottesikre din ejendom, så rotterne ikke slår sig ned hos dig – det gælder også for terrasser og småbygninger. Når først rotten har slået sig ned, kan du blive påbudt at udføre sikring. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dine haveprojekter, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Sådan gør du

  • Det galvaniserede volierenet eller kyllingenet må maks. have en maskestørrelse på 1x1 cm. Hvis du også vil sikre mod mus, må maskestørrelsen maks. være 0,5x0,5 cm.
  • Bredden af nettet, der skal i jorden, skal være tilstrækkeligt stort til, at nettet kan fæstnes nederst på terrassen eller bygningen og graves 60 cm lodret ned i jorden.
  • Man kan også bruge stålplader, eternitplader eller lignende på minimum 60 cm, som graves lodret ned. Pladen skal fæstnes til bygningen eller sidde helt op til bygningen, da en lille sprække her, kan være en indgang for rotter
  • Alternativt kan man montere volierenet et spadestik ned i jorden på ca. 30 cm. Resten af nettet vinkles 90 grader, og lægges ud under jord eller græstørv ca. 30 cm. Den endelige sikring bør altså som minimum gå 30 cm ned i jorden og 30 cm ud fra terrasse eller bygning.

Du har pligt til at anmelde rotter

Husk, at du som borger skal melde det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Du kan anmelde rotter ved at gå ind på kommunens hjemmeside og benytte linket til anmeldelse af rotter.