Frederikssund Kommunes logo
2. maj 2023

Regulering af rågekolonier

Frederikssund Kommune regulerer råger i maj og juni i samarbejde med lokale jagtforeninger. Formålet er at begrænse støjgener fra de rågekolonier. der ligger på kommunale arealer tæt på beboelsesområder.

Råger er kragelignende fugle, der yngler i kolonier hvor de bygger reder i høje træer. Det gør de fra det tidlige forår til den tidlige sommer. I den periode kan rågekolonierne være meget støjende, og for naboer til en rågekoloni kan støjgenerne være sundhedsskadelige, fordi de kan medføre manglende nattesøvn og hovedpine m.m. Derfor har man i Danmark indført en mulighed for at regulere rågekolonierne der, hvor de er til fare for menneskers sundhed.

Frederikssund Kommune regulerer rågekolonier, der befinder sig på kommunalt ejede arealer. Reguleringen foretages i samarbejde med lokale Jagtforeninger. Reguleringen foregår ved at rågerne skydes med små salonrifler.

I 2023 regulerer Frederikssund Kommune følgende steder:

  • Rotteskoven ved Slangerup
  • Gyldestenskæret og Kalvøen i Frederikssund
  • Gerlev
  • Nordmandsmosen og Skoleskoven ved Skibby

Du kan læse mere om regulering af råger på vores hjemmeside.

Kort over regulering af råger.