Frederikssund Kommunes logo
24. januar 2023

Staten støtter kystbeskyttelse i Hyllingeriis

Frederikssund Kommune søgte i september 2022 penge til at dække en del af anlægsudgifterne for kystbeskyttelsesprojektet ved Hyllingeriis. Og nu har Miljøministeriet netop meldt ud, hvordan man vil fordele de 150 mio. kr., der var i den statslige kystbeskyttelsespulje for 2022.

Projekt ved Hyllingeriis får penge

Med meldingen fra ministeriet står det klart, at Staten har givet tilsagn om 2.098.000 kr. i støtte til projektet om højvandsbeskyttelse af Hyllingeriis. Det svarer til 25% af de tilskudsberettigede anlægsomkostninger, og er det højest mulige støttebeløb, da puljen maksimalt kan give tilskud til at dække netop 25% af anlægsomkostningerne ved et projekt af denne slags.

Det kan kun søges støtte til at dække anlægsomkostningerne for selve kystbeskyttelse. Anlægsomkostninger til de nødvendige grøfter, regnvandspumper og digeovergange m.m., der ikke har en direkte oversvømmelsesbeskyttende funktion, kan der ikke gives tilskud til.

Kommer grundejere til gode

Det er et grundprincip i kystbeskyttelsesloven, at det er grundejernes eget ansvar at sikre sig imod oversvømmelse. Frederikssund Kommune har bidraget økonomisk til projekteringen af Hyllingeriis projektet, men kommunens økonomiske bidrag er kun et udlæg, der skal tilbagebetales af grundejerne når diget er færdiggjort.

Støtten fra statens pulje kommer derfor grundejerne til gode og vil medføre, at de nu skal betale en mindre andel af projektet.

Ny ansøgningsrunde i 2023

I 2023 er der nye 150 mio. kr. i den statslige pulje til kystbeskyttelse. Her vil Frederikssund Kommune søge penge igen til projektet ved Frederikssund Nord samt muligvis til projektet ved Frederikssund Midtby. Disse to projekter, er – udover projektet ved Hyllingeriis – de eneste i kommunen, der opfylder støttekriterierne.

Oversvømmelse ved Hyllingeriis. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Oversvømmelse ved Hyllingeriis i forbindelse med stormen Urd i 2016.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.