Frederikssund Kommunes logo
25. oktober 2022

Topkarakterer til Nordhøj

Efter et uanmeldt tilsyn fra firmaet BDO i september foreligger der nu en tilsynsrapport, der beskriver en lang række forhold på omsorgscenteret Nordhøj i Skibby. Og det er meget opmuntrende læsning. Rapporten beskriver således et omsorgscenter, der har styr på opgaverne, og hvor beboerne er meget tilfredse.

Topkarakter på fem ud af seks områder

Tilsynet fra BDO kigger på seks forskellige områder, når de fører tilsyn på et omsorgscenter:

  • Dokumentation
  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp
  • Mad og måltider
  • Kommunikation og adfærd
  • Aktiviteter og træning

Kategorierne vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste vurdering, hvor kriteriet i meget høj grad er opfyldt. Kun i kategorien Dokumentation måtte omsorgscenteret Nordhøj nøjes med middelvurderingen 3. I alle de øvrige kategorier fik omsorgscenteret bedømmelsen 5.

Tilfredse borgere

Tilsynet gennemføres dels ved observationer og gennemgang af dokumentation og dels ved interviews med medarbejdere, ledelse og borgere på stedet. Og ud fra det samlede materiale konkluderer BDO blandt andet:

- Beboerne er meget tilfredse med kvaliteten af den hjælp, de modtager.

- Tilsynet vurderer, at måltidet serveres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, og at medarbejderne lykkes med at skabe en hyggelig ramme og socialt samvær med beboerne.

- På omsorgscentret tilbydes gode og varierende tilbud om aktiviteter, der har et rehabiliterende formål, og

som bidrager til at sikre beboernes livskvalitet. Beboerne, udtrykker stor tilfredshed med udvalget af aktiviteter, og de beskriver deltagelse heri efter eget valg.

- Beboerne oplever i meget høj grad respektfuld kommunikation og adfærd fra medarbejdernes side.

Nordhøj ligger ud til Skibby Hovedgade og har foruden 50 plejeboliger også et træningscenter og en café.

Omsorgscenteret Nordhøj i Skibby. Foto: Frederikssund Kommune.Omsorgscenteret Nordhøj i Skibby.

Foto: Frederikssund Kommune.