Frederikssund Kommunes logo
26. oktober 2022

Borgermøder om varmeløsninger

Frederikssund Kommune har udarbejdet en Strategisk Energi- og Varmeplan, der understøtter målet om at opnå en klimaneutral kommune i 2045. Planen skal sikre en strategisk og helhedsorienteret planlægning af energi- og varmeforsyningen i Frederikssund Kommune.

Desuden skal planen give borgere og virksomheder indsigt i, hvilken type opvarmning, der vil være til rådighed nu og i fremtiden.

Den Strategiske Energi- og Varmeplan er i offentlig høring fra den 8. til den 22. november, og i den forbindelse holder Frederikssund Kommune to borgermøder:

  • Skibbyhallen den 9. november, kl. 17-20
  • Frederikssundhallen den 10. november, kl. 17-20

Tilmeld dig et af borgermøderne på vores hjemmeside. Tilmelding er først-til-mølle.

Få svar på dine spørgsmål

På borgermøderne vil borgmester Tina Tving Stauning og kommunens administration præsentere den nye Strategiske Energi- og Varmeplan. Her kan du høre, om du kan forvente fjernvarme og om alternative varmeløsninger.

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til kommunens fjernvarmeforsyninger og til Energistyrelsen og få eksperternes gode råd til opvarmningsmuligheder, energieffektiviseringer og støtteordninger. Desuden kan du få inspiration og vejledning til borgerinitiativer om lokale energifællesskaber af Grønne Nabofællesskaber, Deltager Danmark og Gate 21.

Program

  • 17.00: Borgmesteren byder velkommen
  • 17.05: Præsentation af kommunens varmeplan
  • 17.20: Oplæg v. Energistyrelsen om alternative opvarmningsmuligheder, energieffektiviseringer i din bolig og støtteordninger
  • 18.00: Pause og let forplejning
  • 18.15: Oplæg om termonet
  • 18.30: Kort opsamling
  • 18.40: Mulighed for samtaler med og spørgsmål til kommunen, Energistyrelsen, Deltager Danmark, Gate 21 og kommunens fire fjernvarmeforsyninger.

• 20.00: Farvel og tak