Frederikssund Kommunes logo
25. november 2022

Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme

Rottebekæmperen vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen ved tilsynet. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret et brev om tilsynet.

Kommunens rottebekæmper er forpligtiget til at gennemgå ejendommen - også ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme. Rottebekæmperen skal lave en gennemgang af ejendommen med henblik på at konstatere om der er spor efter rotter. Gennemgang omfatter udendørs tilsyn med alle bygninger på ejendommen.

Lovpligtigt tilsyn

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker

I byzoneområder og sommerhusområder kommer rottebekæmperen ud, hvis man anmelder rotter.

Pligt til at anmelde rotter

Husk, at du har pligt til at anmelde rotter til kommunen, hvis du ser rotter eller spor efter rotter. Anmeldelse kan ske digitalt på kommunens hjemmeside.