Frederikssund Kommunes logo
18. november 2022

Folkeskolen i fokus på topmøde

”Sammen om skolen” er et nationalt initiativ, der skal samle elever, forældre, skoleledere, politikere m.fl. om kvalitetsudvikling af folkeskolen. Og det er en udløber af dette nationale projekt, der lokalt blev sat i gang i Frederikssund Kommune på skoletopmødet onsdag den 16. november i Skuldelevhallen.

- En god skole kræver, at vi er mange, der er med til at løse opgaven. Det kan man ikke alene – det skal vi samarbejde om. Vi skal være omhyggelige og være optaget af, at det, vi sætter i gang, også virker. Skolerne er forskellige. Derfor skal vi både se skolerne som individuelle skoler, og i et samlet skolevæsen hvor vi inspirerer hinanden, siger Julie Becher, der er direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund Kommune.

Paneldebat under skoletopmødet. Foto: Frederikssund Kommune.Paneldebat under skoletopmødet. 

Startskud til gode løsninger

Det var formanden for Skole, klub og SFO, Anna Poulsen (F), der bød velkommen til mødet. Her understregede hun, at arbejdet med at udvikle folkeskolen først og fremmest handler om elevernes læring, trivsel og dannelse.

I løbet af skoletopmødet fik eleverne da også ordet sammen med lærere, skoleledere, politikere, skolebestyrelser og diverse samarbejdspartnere. Gennem gruppedrøftelser blev der formuleret ideer og forslag til udvikling af folkeskolen, og deltagerne kunne også stille spørgsmål til den afsluttende paneldebat.

- Det er et spændende topmøde med mange gode perspektiver. Mit håb er, at dette bliver et startskud til, at vi er sammen om gode løsninger og får større forståelse for hinandens positioner og udfordringer, og dermed ikke bare af de vigtigste aktører – lærere og pædagoger – bliver oplevet som ’skåltaler’. Vi skal samarbejde om skoleudvikling, fordi sammenhængsforståelse er vigtigt for os alle – uanset hvilken rolle vi har i relation til folkeskolen, siger udvalgsformand Anna Poulsen.

Gruppedrøftelser på skoletopmødet. Foto: Frederikssund Kommune.Gruppedrøftelser på skoletopmødet. 

Serviceeftersyn af samarbejde

Under paneldebatten var blandt andet styrkelsen af samarbejdet i fokus. En af de deltagende skoleledere, Morten Flotin fra Ådalens Skole formulerede det således:

- Jeg tror vi skal gentænke den måde, vi samarbejder. Jeg taler på en bestemt måde med mit elevråd. En anden måde med skolebestyrelse og med mine medarbejdere på en tredje – meget samarbejde foregår i hver sin silo. Vi skal lære at tale sammen på en ny måde, så vi ikke sidder hver for sig, sammen, og tror vi skal løse samme opgave alene, fastslog Morten Flotin.

Paneldebatten kom vidt omkring med emner som den gode skoledag, elevernes indflydelse, et godt arbejdsmiljø, samarbejde og trivsel og læring. Til sidst fik panelet lov at give et bud på én ting, de ville ændre i folkeskolen i dag, hvis de kunne. Her foreslog paneldeltagerne blandt andet:

  • Ressourcer både tidsmæssigt og økonomisk.
  • Inddragelse og indflydelse til eleverne og medarbejderne.
  • Mod til at turde gøre ting på nye måder.
  • Helhedstænkning og dialog.
  • Fokus på trivsel.
  • Skabe attraktive arbejdspladser.
  • Lytte mere til eleverne.

Frisættelse af folkeskolen

Byrådet i Frederikssund Kommune har søgt regeringen om frisættelse på skoleområdet gennem en såkaldt velfærdsaftale. En frisættelse vil betyde mindre bureaukrati og færre regler og dermed større frihed til både, hvordan vi lokalt på den enkelte skole og på tværs af folkeskolerne i Frederikssund Kommune kan skabe en endnu bedre hverdag for alle elever.

Hvordan ’Sammen om skolen’ konkret vil udfolde sig i de kommende år i Frederikssund Kommune afhænger ifølge direktør Julie Becher i høj grad af, hvorvidt Frederikssund Kommunes ansøgning om frisættelse på skoleområdet bliver imødekommet af staten.

Der holdes "basar" i hallen, hvor skolerne kunne fortælle om særlige projekter og forløb. Foto: Frederikssund Kommune.Der holdes "basar" i hallen, hvor skolerne kunne fortælle om særlige projekter og forløb. 

Kærholm Skole fortæller om deres arbejde til interesserede tilhørere. Foto: Frederikssund Kommune.Kærholm Skole fortalte blandt andet om hvordan skolens elever - med støtte fra medarbejderne - deltager i en række fysiske aktiviteter som hockeyturnering, svømmestævner og cykling for at styrke sammenholdet og fællesskabet blandt eleverne.

Humørbarometer fra Ådalens Skole, hvor eleverne kan vise, hvordan de har det. Foto: Frederikssund Kommune.Ådalens Skole fortalte om deres specialpædagogiske indsats, hvor eleverne på et humørbarometer kan vise, hvordan de har det. Indsatsen har betydet langt større skoleglæde hos flere drenge, der har været udfordret af den almindelige skolegang.

Fotos: Frederikssund Kommune.