Frederikssund Kommunes logo
3. marts 2022

Kommunen er klar til at hjælpe ukrainske flygtninge

Allerede nu er mange ukrainere flygtet fra krigen i deres hjemland, og det forventes at der kommer en del flygtninge til Danmark i den kommende tid. Det vides endnu ikke, hvor mange ukrainske borgere Danmark og kommunerne kommer til at modtage, men Udlændingestyrelsen har bedt kommunerne være klar til at modtage flygtninge.

Derfor har Økonomiudvalget i Frederikssund Kommune på et ekstraordinært møde den 2. marts 2022 igangsat arbejdet med at forberede, hvad der kan og skal gøres for at tage godt imod de ukrainske borgere.

Samtidig hermed har udvalget igangsat en række andre tiltag i sympati med borgerne i Ukraine.

- Det er utroligt vigtigt for mig, og jeg oplever at det gælder hele Byrådet og borgere i kommunen, at vi er klar til at hjælpe de mennesker, der må flygte fra krigen i Ukraine. Jeg ved, at vi allerede har modtaget flere henvendelser fra borgere, der gerne vil hjælpe. Det er dejligt at opleve, hvor stor en omsorg og hjælpsomhed, borgerne står klar med. Når vi ved, hvad vi får brug for, skal Frederikssund Kommune nok melde det ud på kommunens hjemmeside og Facebookside, siger borgmester Tina Tving Stauning.

Initiativer der sættes i værk

I solidaritet med borgerne i Ukraine iværksætter Frederikssund Kommune en række lokale initiativer i forlængelse af de sanktioner, som Danmark igennem EU har tilsluttet sig overfor Rusland.

Det er vigtigt at understrege, at initiativerne ikke handler om herboende russere, der ikke har noget ansvar for det russiske styres angreb på Ukraine. Herboende russere skal behandles ordentligt.

Initiativerne indebærer at:

  • Frederikssund Kommune tager sin andel af eventuelt kommende ukrainske flygtninge og igangsætter arbejdet med at klargøre relevante indkvarteringsfaciliteter til formålet i takt med, at kommunen får viden om, hvor mange flygtninge det drejer sig om. Det er tidligere meldt ud fra de statslige myndigheder, at Danmark skal være klar til at modtage op til 20.000 ukrainske flygtninge. Hvis det tal stemmer, og fordelingen sker på grundlag af den såkaldte blok-nøgle (den der anvendes når tilskud og udligning beregnes), så udgør Frederikssund Kommunes andel ca. 160 flygtninge.
  • Vi ønsker, at de ukrainske borgere hurtigst muligt skal kunne opleve en hverdag med børnepasning, skole og job indenfor lovgivningens rammer.
  • Kommunen ønsker et bredt samarbejde med humanitære organisationer, foreninger og privatpersoner, som gerne vil bidrage til flygtninges indkvartering og etablering af en god hverdag i Danmark.
  • Den nuværende praksis fastholdes, hvor Frederikssund Kommune ikke har likvide midler placeret i værdipapirer, virksomheder eller selskaber fra Rusland eller russisk ejede selskaber og virksomheder.
  • Administrationen undersøger kommunens omfang af indkøb af varer og tjenesteydelser fra virksomheder eller selskaber i Rusland. Spørgsmål om russisk gas og olie er et anliggende for Folketinget.
  • Frederikssund Kommune afvikler eller deltager ikke i aktiviteter af kulturel, idrætsmæssig eller mellemfolkelig karakter med deltagelse af repræsentanter fra det officielle Rusland.
  • Kommunen udtrykker sin sympati med Ukraine ved at flage med det ukrainske flag foran rådhuset, Torvet 2. Foreløbigt frem til den 16. marts 2022.
  • Der vil via kommunens hjemmeside og facebook-side løbende blive informeret om forhold med lokal relevans set i lyset af situationen i Ukraine.
  • Administrationen vil løbende følge cybertrusselsbilledet og vurdere behovet for eventuelle nye tiltag.

Ukrainsk flag hejst foran rådhuset i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Tordrup.