Frederikssund Kommunes logo
9. marts 2022

Biblioteket hjælper campusstuderende

Elever på Campus Frederikssund kan få ekstra hjælp og vejledning til studierne af Frederikssund Bibliotekernes campus-koordinator. Han kan både hjælpe med at finde kilder, med opbygning af opgaver og strukturering af arbejdet, og det har eleverne stor gavn af.

Frederikssund Bibliotekernes campus-koordinator hedder Mikkel Kræmer Storm, er uddannet gymnasielærer og har undervist i historie og religion og har en bred undervisningsfaglig kompetence med sig, når han hjælper de studerende på Campus Frederikssund.

- Os der er færdige med at gå på uddannelse, glemmer lidt, hvor svært det er. Det er nemt at skrive en opgave, når man ved, hvordan man gør, men det kan være ret svært at tage al den viden, man har samlet, og så finde ud af, hvor man starter, fortæller Mikkel Kræmer Storm.

I det seneste års tid har han sammen med undervisere på uddannelserne på Campus Frederikssund skabt et nyt samarbejde mellem Frederikssund Bibliotekerne og uddannelserne. Han kan supplere den almindelige undervisning med forskellige typer forløb, eksempelvis et oplæg om informationssøgning, en temadag om mundtlig fremstilling eller vejledning i forbindelse med opgaveskrivning.

- Lige nu skriver gymnasieeleverne SRP-opgave, og her har de nogle store vejledningsdage, hvor de først sidder med deres egen vejleder og faglærer og snakker problemformulering og opgave. Og så er ideen, at de kan komme ind til mig bagefter på skolebiblioteket og sige, at de har den her problemformulering, og de har selv fundet nogle bøger, men de synes ikke, at det dækker tilstrækkeligt. De kan også booke mig på bibliotekets hjemmeside og enten få hjælp i udlånet eller på telefon/mail. Så kan jeg som biblioteksfaglig hjælpe dem med at finde de rigtige bøger, artikler og kilder, og de kan bede om et møde for at snakke om opgaven. Så går vi ret grundigt til værks, og de rykker sig meget på sådan en time. Jeg skriver ikke opgaven for dem, jeg laver ikke analysen for dem, og jeg læser ikke opgaven, men jeg skubber dem i nogle retninger, som gør det lidt mere overskueligt for dem, fortæller Mikkel Kræmer Storm.

For 19-årige Anna Hasfeldt Sørensen har muligheden for at tale med bibliotekets campus-koordinator om opgaven været en stor hjælp. Hun går i 3.G og er ved at skrive sin SRP-opgave i historie og biologi om Den Spanske Syge på verdensplan.

- Mikkel har hjulpet mig meget med kilder og hvor jeg kan finde dem. På biblioteket har de nogle rigtig gode sider, som jeg ikke var klar over fandtes, og dem har han vist mig. Han har også hjulpet med, hvad jeg kan komme ind på i opgaven, hvad der er spændende og sådan nogle ting. Og han har hjulpet mig i gang, kigget på problemformuleringen, og på om jeg forstår, hvad jeg skal ind på. Og så har jeg især brugt ham til historiedelen, dels fordi min historielærer er væk i denne uge, men også fordi det er der, jeg har mest brug for hjælp, fortæller Anna Hasfeldt Sørensen.

Mikkel Kræmer Storm hjælper Anna Hasfeldt Sørensen. Foto: Frederikssund Kommune.Anna Hasfeldt Sørensen får hjælp til sin SRP-opgave af campus-koordinator Mikkel Kræmer Storm.

At besvare en problemformulering

Når Mikkel Kræmer Storm hjælper eleverne med deres opgaver, er hans fokus på at give dem redskaber til at skrive opgaven, så de får bygget den korrekt op og ikke mindst svarer på opgavens problemformulering.

- Mange elever begynder at skrive, mens de læser. Derfor ved de måske ikke helt, hvor analysen skal hen, eller de har ikke gjort sig overvejelser om, om de faktisk besvarer problemformuleringen. Jeg kan hjælpe ved at læse deres problemformulering og bede dem fortælle lidt om, hvordan de besvarer den. Nogle gange skal vi se på deres kilder og hvorfor de har udvalgt dem, og måske skal vi gentænke hele opgaven. Nogle får at vide, at det er rigtig fint, at de har skrevet otte sider af deres ti-siders opgave, men at de skal skære det ned til halvanden side. Det kan godt være hårdt for en studerende at høre. Så det er en hård proces, men det er også en hjælp for dem, fortæller Mikkel Kræmer Storm.

Anna Hasfeldt Sørensen kan godt genkende det med, at det kan være svært at få overblik og være sikker på, om man faktisk svarer på opgavens problemformulering. Derfor var hun glad for at have sit andet møde med Mikkel halvvejs inde i opgaveskrivningen.

- Jeg har lavet min redegørelse og skal i gang med min analyse, så i dag snakkede jeg med Mikkel om, hvordan jeg skal bruge nogle historiske kilder, og vi gennemgik, hvad jeg havde tænkt mig at komme ind på, så han kunne vurdere, om jeg holder mig inden for min problemformulering. Det kan godt være svært, når man sidder og skriver, om man så egentlig svarer på det, man bliver spurgt om, siger Anna Hasfeldt Sørensen.

Bekendtgørelser og Botswana

En vigtig del af Mikkel Kræmer Storms arbejde er at have styr på de forskellige bekendtgørelser og formalia, som elevernes opgaver skal leve op til. Når han vejleder elever på både gymnasiet, HF, SOSU-H, U/Nord og 10. klasse med flere, er der forskellige parametre og krav til eleverne og deres opgaver. Derfor er det vigtigt, at han har styr på de formelle krav, når han vejleder, ligesom det er vigtigt, at det er i samarbejde med underviserne, der har ansvaret for elevernes læring.

- Alt det jeg laver, gør jeg i samarbejde med underviseren. Den vejledning jeg giver, er ikke et alternativ til undervisningen, men et supplement for at understøtte og gøre det nemmere for eleverne. Der bliver skrevet rigtig mange opgaver, og mange af dem har jeg slet ikke nogen viden om, fortæller Mikkel Kræmer Storm og kommer med et eksempel:

- Vi havde en elev, der gerne ville skrive en opgave om udbredelsen af McDonalds franchises i Botswana. Det havde jeg ikke lige nogen forhåndsviden om, men jeg ved nok om opgaver til at vide, hvor jeg kan kigge henne. Så vi fandt de rigtige underministerier i Botswana, vi fandt nogle rapporter, der beskrev, hvorfor fastfoodrestauranter har svært ved at udbrede sig, og vi kiggede på McDonalds vision for Afrika, vi fandt nogle NGO’er som snakkede om problemer ved arbejdsforhold, og vi fandt endda en rapport der fortalte, at fastfoodrestauranter, der laver kylling i Afrika, klarer sig bedre end de der laver kød, fordi der er noget status i kylling. Så selvom jeg ikke ved ret meget om Botswana, så ved jeg, hvor der er nogle informationer at hente. Så hun var meget tilfreds, da hun gik.

Kendskab til biblioteket

Samarbejdet med Frederikssund Bibliotekerne og uddannelserne på Campus Frederikssund er også med til at skabe et kendskab til bibliotekerne blandt de unge. I en tid hvor alt kan findes på internettet, er bibliotekerne ikke et sted, de unge ofte forvilder sig hen. Men gennem Mikkel Kræmer Storm og samarbejdet får de unge et indblik i, hvad biblioteket kan hjælpe dem med i deres uddannelse, og at det er meget mere end en samling støvede bøger.

- Den helt klassiske biblioteksorientering er jo, at eleverne kommer ned på biblioteket og får en rundvisning, og det har også en værdi. Men det er nemmere for eleverne at være i en sfære, de forstår og kender, som for eksempel skolebiblioteket. Unge i dag bliver jo hevet i fra højre og venstre. Alle vil have dem til at like og follow og tweete og dele alt, hvad de laver, så vi er i konkurrence med alle mulige andre. Jeg tror, at det at være der er det, der skal til for at skabe en relation, som er stærkest og mest relevant, når de har brug for det, i stedet for at sidde på biblioteket og tro, de kommer af sig selv. Det gør de ikke nødvendigvis, siger Mikkel Kræmer Storm.

Det kan Anna Hasfeldt bekræfte, for inden hun mødte Mikkel Kræmer Storm, var bibliotekerne ikke et sted, hun tænkte på som et sted at få hjælp til hendes studier.

- Jeg havde et meget lille kendskab til bibliotekerne. Det var igennem Mikkel, at jeg overhovedet tænkte over, at det var muligt at bruge biblioteket. Mit lånerkort var udløbet inden jeg kom til Mikkel, fordi jeg ikke havde brugt det i flere år. Men han hjalp mig med at låne en masse bøger og på den måde kom jeg frem til, at det er mega godt, for så er man ikke tvunget til at bruge det lille skolebibliotek, der ikke har så meget. Jeg har opdaget, at man for det første kan snakke med fagfolk på biblioteket, men også at man kan finde en masse kilder og bøger, som man ikke kan få fat på, medmindre man køber dem. Nogle af dem har været i en helt anden by, men så er det blevet sendt til mit lokale bibliotek, så der er et stort netværk, og man kan næsten altid få den bog, man vil have, siger Anna Hasfeldt Sørensen.

Har du brug for Mikkels hjælp?

Er du selv studerende på Campus Frederikssund og kan du bruge Mikkel Kræmer Storms hjælp til dine studier, kan du altid kontakte ham via Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside

Mikkel Kræmer Storm hjælper Anna Hasfeldt Sørensen på skolebiblioteket på Frederikssund Gymnasium. Foto: Frederikssund Kommune.

Anna Hasfeldt Sørensen skriver SRP-opgave i historie og biologi om Den Spanske Syge på verdensplan og er rigtig glad for Mikkel Kræmer Storms hjælp.

Foto: Frederikssund Kommune.