Frederikssund Kommunes logo
23. juni 2022

Online infomøde om Bredbåndspuljen

Der er omkring 40.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse), hvor udsigten til at få adgang til hurtigt bredbånd er så dårlig, at de har mulighed for at slå sig sammen i lokalområdet og søge om tilskud fra Bredbåndspuljen.

Som noget nyt er der i 2022 afsat 20 mio. kr. til en særlig ordning for adresser, som har særligt svært ved at være med i bredbåndsprojekter med andre husstande, fordi afstanden til andre adresser er stor. Der er cirka 2.400 adresser, som har mulighed for at søge gennem den særlige ordning.

Online infomøde

Der har været afholdt en række fysiske informationsmøder om puljen i løbet af maj og juni. Hvis du er gået glip af disse, bliver der nu holdt et onlinemøde. Det finder sted:

Onsdag den 29. juni 2022 kl. 17-19.
Tilmeldingsfrist: tirsdag den 28. juni 2022.

Du melder dig til ved at sende en mail til bredbaandspuljen@sdfi.dk med oplysning om, hvem du er, og at du ønsker at deltage i onlinemødet. Link til deltagelse bliver udsendt før mødet til alle dem, der har tilmeldt sig.

Fakta om puljen

  • Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2022, heraf 20 mio. kr. til en særlig ordning for enkeltstående adresser. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.
  • Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud. De deltagende adresser skal bidrage med en egenbetaling på mindst 2.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Den bredbåndsudbyder, som skal stå for udrulningen i projektet, skal give mindst 4.000 kr. pr. deltagende adresse.
  • De adresser, som er omfattet af den særlige ordning for enkeltstående adresser, kan søge om tilskud uden at slå sig sammen med andre. De pågældende adresser får information via Digital Post om, hvordan de kan søge under den særlige ordning. Der gælder de samme krav om egenbetaling og medfinansiering fra bredbåndsudbyderen som i den almindelige ordning.
  • Der er mulighed for at søge tilskud til adresser med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger konkrete planer for bedre dækning inden for de kommende tre år. Dårlig bredbånds-dækning indebærer, at det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse på adressen, hvor hastighederne overstiger 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload.
  • Den infrastruktur, der etableres med tilskud fra Bredbåndspuljen 2022, skal kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 300 Mbit/s download og 100 Mbit/s upload.
  • P.t. er der registreret cirka 40.000 tilskudsberettigede adresser. Heraf er der cirka 2.400 adresser, der kan søge under den særlige ordning for enkeltstående adresser. Man kan se, om en adresse er tilskudsberettiget på bredbaandspulje.sdfi.dk.