Frederikssund Kommunes logo
22. juni 2022

Kystbeskyttelse skudt i gang på Bløden

Bløden i Frederikssund var tirsdag den 21. juni for en stund lavet om til sandstrand og picnicområde. Og mange tog imod kommunens opfordring til at komme forbi og spise en bid mad, mens der blev snakket kystbeskyttelse.

Der var stor interesse for både at spise sin medbragte mad på Bløden og at få en snak om kysbeskyttelse. Foto: Frederikssund Kommune.Der var stor interesse for både at spise sin medbragte mad på Bløden og at få en snak om kysbeskyttelse. 

Chefkonsulent i Center for By og Landskab, Anker Riis, fortæller interesserede borgere om kystbeskyttelsesprojektet. Foto: Frederikssund Kommune.Chefkonsulent i Center for By og Landskab, Anker Riis (tv.), fortæller interesserede borgere om kystbeskyttelsesprojektet. 

Bløden er tidligere havbund

Bløden i Frederikssund midtby ligger i kote minus 0,20. Det betyder, at niveauet ligger 20 centimeter under havets overflade kunne borgerne blandt andet høre.

- Der ville altså være vand her, hvis vi ikke holdt det væk med pumper og diger. Kommunen overtog for mange år siden et digelaug i midtbyen. Og Byrådet har nu sat penge af til en permanent kystsikring af bymidten, fortalte borgmester Tina Tving Stauning (A) i sin velkomst.

Det er Byrådets ønske, at kystbeskyttelsen ikke kun skal være et teknisk anlæg, men at den skal indrettes, så den tilfører liv og kvaliteter til byrummene særligt i de havnenære områder.

- Det er målet, at kystsikringen skal bidrage positivt til bymidten. Jeg håber, I vil være med til at finde ud af, hvordan vi får mere værdi til byen, samtidig med at vi sikrer os mod vandet, sagde borgmesteren og henviste til den inddragelse af borgerne, som er hele udgangspunktet for projektet.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) byder velkommen til picnic på Bløden i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune.Borgmester Tina Tving Stauning (A) byder velkommen til picnic på Bløden i Frederikssund. 

Alle kan bidrage

Arrangementet på Bløden var begyndelsen på en proces, hvor alle interesserede hen over sommer og efterår får mulighed for at bidrage med input og ideer til, hvordan en kystbeskyttelse kan udformes, så den bidrager til kvalitet og liv i byen.

På hjemmesiden www.vi.skaber.frederikssund.dk kan du læse mere om projektet, besvare et spørgeskema og komme med input, ideer og forslag til projektet. Undervejs i processen vil projektet være synligt på informationssøjler i bybilledet. Perioden med borgerinddragelse afsluttes med en udstilling, der samler op på processen og de indkomne ideer.

I en senere fase af projektet skal løsningerne konkretiseres frem mod en endelig beslutning af det konkrete anlægsprojekt i Byrådet.

Efter picnicen på Bløden var der rundtur i byen med chefkonsulent Anker Riis, der fortalte om projektet og besvarede spørgsmål undervejs. Foto: Frederikssund Kommune.Efter picnicen på Bløden var der rundtur i byen med chefkonsulent Anker Riis, der fortalte om projektet og besvarede spørgsmål undervejs.

Foto: Frederikssund Kommune.