Frederikssund Kommunes logo
15. juni 2022

Kom til picnic på Bløden og hør om kystbeskyttelse

Tirsdag den 21. juni kl. 18 – 20 kan du holde picnic på en nyanlagt strand på Bløden i Frederikssund. Den er etableret midlertidigt for at minde om, at bymidten i Frederikssund ligger lavt og er i risiko for oversvømmelse.

Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet at inddrage alle interesserede borgere, foreninger og virksomheder i arbejdet med at skabe en kystbeskyttelse af Frederikssund midtby, som ikke blot er et bolværk mod høj vandstand, men som kan blive en aktiv og brugbar del af byrummet. 

Del dine ideer med os den 21. juni

Frederikssund Kommune anlægger derfor den midlertidige strand på Bløden, hvor du kan holde picnic (medbring selv madkurv – kommunen giver en sodavand eller vand) og gå med på en guidet tur i byen tirsdag den 21. juni kl. 18 – 20. Her vil medarbejdere fra kommunens administration fortælle om området, som kystbeskyttelsesprojektet dækker samt om muligheder og udfordringer i projektet. Samtidig vil du blive inviteret til at bidrage med ideer online, hvor Frederikssund Kommune hele sommeren samler forslag ind til, hvordan en fremtidig kystbeskyttelse kan udformes.

Hen over sommeren og efteråret vil der også blive afholdt workshops for at få alle gode ideer frem, der kan skabe synergi mellem kystbeskyttelsen og byens liv. I hele perioden vil projektet være synligt på skilte forskellige steder i byrummet. Til efteråret bliver de indkomne ideer præsenteret i en udstilling og vil herefter indgå i det videre arbejde med at sikre midtbyen i Frederikssund mod oversvømmelse.

Læs mere om projektet i nyheden Kom med ideer til kystbeskyttelse i Frederikssund.

Deltag online

Allerede nu kan du bidrage med ideer og forslag til projektet på vores side for borgerinddragelse.

I første omgang fokuserer kystbeskyttelsesprojektet på delområde 3 og 4, som fremgår af kortet nedenfor.

Kort der viser afgræsning af projektet. Grafik: Frederikssund Kommune.

Grafik: Frederikssund Kommune.