Frederikssund Kommunes logo
28. januar 2022

Watertubes lægges ud fra kl. 14.30

Fredag eftermiddag kl. 14.30 påbegynder beredskabet etablering med mobile diger; de såkaldte watertubes. Det sker efter følgende plan:

  1. Nordkajen i Frederikssund: Her påbegyndes arbejdet cirka kl. 14.30.
  2. Smedeengen/Kignæshallen i Jægerspris: Her påbegyndes arbejdet cirka kl. 14.30.
  3. Hyllingeriis: Her påbegyndes arbejdet cirka kl. 14.30.
  4. Sydkajen i Frederikssund, langs Stenværksvej: Arbejdet påbegyndes, når watertube er etableret på Nordkajen.

Watertuben på Strandvej, J.F. Willumsensvej og langs Færgevej forventes påbegyndt kort efter kl. 14.30. Vi udsender særskilt nyhed herom.

Flyt biler fra berørte områder

Watertuben ved Sydkajen betyder, at Stenværksvej i Frederikssund spærres inden for kort tid ved Kalvøvej. Spærringen betyder at det ikke vil være muligt at køre ud og ind fra Sydkajen i Frederikssund.

Beboere opfordres til at flytte deres biler - fx til P-pladsen ved Føtex. 

På samme vis vil det ikke være muligt for beboere på Lille Færgevej og Strandvej at køre od og ind med biler, hvorfor vi også opfordre til at flytte bilerne her.

Berørte beboere varsles via SMS om kort tid.