Frederikssund Kommunes logo
29. januar 2022

Varsel om oversvømmelse

Prognoserne fra DMI varsler lørdag formiddag stadig meget høj vandstand i begge fjorde, hvorfor en række ejendomme forventes oversvømmet. Allerede klokken 6 søndag morgen forventes vandstand over halvanden meter i begge fjorde, og vandet stiger yderligere i timerne efter.

Vandstand over to meter flere steder

Med en forventet vandstand over to meter i Isefjord og Roskilde Fjord nord for Kronprins Frederiks Bro, så er det nu forventningen at følgende områder her vil opleve oversvømmelser i større eller mindre grad, da områderne ikke kan beskyttes med mobile diger (watertubes) eller på anden vis af beredskabet:

  • Kulhuse nord langs Revelinen og de sideveje til Barakvejen tættest på fjorden
  • Over Draaby Strand
  • Dalby Huse
  • Smedeengen i Jægerspris
  • Huse på fjordsiden af Hovedgaden i Jægerspris
  • Vænget i Jægerspris

Høj vandstand syd for Kronprins Frederiks Bro

Også syd for Kronprins Frederiks Bro ventes meget høj vandstand. Prognosen ligger på mellem 160 og 170 centimeter, men i værste fald oplyser DMI lørdag, at den kan komme helt op på 190 centimeter.

Ved 160-170 centimeter forventes følgende områder at opleve oversvømmelser:

  • Skyllebakke Havn, Borgervænget, Fasanvej, Harevej, og Lille Færgevej i Frederikssund
  • Tørslev Hage
  • Skuldelev Strand
  • Hyllingeriis.

Såfremt vandet stiger til over 170 centimeter vil flere ejendomme i det nævnte områder opleve oversvømmelser.

Borgere i disse områder opfordres til at tage deres forholdsregler og sikre deres bolig bedst muligt fx med sandsække. Værdier bør for en sikkerheds skyld placeres over gulvhøjde.

Info følger

I de kommende timer vil vi her på siden komme med informationer om de tiltag som beredskab og Krisestab yderligere har igangsat lørdag morgen.

Goldbjergvej i Kulhuse under stormen Egon i januar 2015. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Goldbjergvej i Kulhuse under stormen Egon i januar 2015. Denne gang forventes lige nu højere vandstand.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.