Frederikssund Kommunes logo
16. januar 2022

Varsel om forhøjet vandstand

DMI har søndag den 16. januar udsendt et varsel om, at der mandag den 17. januar 2022 er risiko for forhøjet vandstand i Isefjorden og i Roskilde Fjord. Beredskabet og kommunens krisestab har været samlet søndag aften og følger situationen nøje.

Vandstand mellem 110 og 130 centimeter

Ifølge seneste prognoser fra DMI kan vandstanden i Isefjord og den nordlige del af Roskilde Fjord at nå op mellem 110 og 130 centimeter over dagligt vande, når vandstanden er højest mandag formiddag cirka kl. 10. I resten af Roskilde Fjord, syd for Kronprins Frederiks Bro, forventes noget lavere vandstand. Her lyder varslet på 90-110 centimeter over dagligt vande, hvilket ikke er kritisk.

Få tiltag iværksættes

Da de aktuelle varsler for Roskilde Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro er ikke kritiske, har Krisestaben i første omgang valgt at følge situationen her, og da der kan komme vand og tang på kørebanen på Strandvej åbnes der i morgen tidlig for forbindelsen mellem Strandvej og Thorfinsvej og forbindelsen mellem Pilehaven og Klintevej. Vej og Park er ligeledes klar til så hurtigt som muligt at få ryddet vejene i området, så de igen bliver farbare.

For så vidt angår de øvrigt berørte boligområder langs Isefjord og Roskilde Fjord, så giver den varslede stigning ikke i første omgang anledning til indsats fra kommunens side, men varslet medfører helt naturligt  bekymring hos flere borgere, og kommunens beredskab og krisestab følger derfor nøje med i udviklingen, og er klar til reagere hvis det bliver nødvendigt. 

DMI's varsel for vandstand i Isefjord 17. januar 2022. Grafik: DMI.

DMIs prognose for forhøjet vandstand i Isefjord mandag den 17. januar 2022. Søndag aften forventer DMI at vandstanden topper ved 124 centimeter mandag kl. 10.20.

Hold dig opdateret her på siden

Der udsendes SMS-varsel til de berørte boligområder i kommunen søndag aften, og vi vil informere yderligere her på hjemmesiden og på Frederikssund Kommunes Facebookside, hvis der sker ændringer i situationen. 

Grafik: DMI.