Frederikssund Kommunes logo
20. januar 2022

Vandstand nåede ikke kritisk niveau

Mange beboere i de kystnære områder i kommunen har nok skelet en ekstra gang til fjorden i dag, og været ekstra opmærksomme på vandstanden. Det har mange andre også, og kystlinjen har da også været et yndet udflugtsmål i dag, trods den stride blæst som lejlighedsvis har været garneret med både hagl, sne, slud og slagregn.

Som ventet højere vandstand end mandag

Kommunens beredskab og krisestab har også fulgt vind, vejr og ikke mindst vand intenst, og kan torsdag aften konstatere, at prognoserne holdt vand - om man så må sige, og vandet lige nøjagtig holdt sig væk. Cirka klokken 19 toppede vandstanden i Roskilde Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro på et niveau, som vurderes at være små ti centimeter højere end i mandags - men stadig langt under hvad der er kritisk.

Skyllebakke Havn, hvor vandet stod højt. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune..Et af de steder der ligger lavt er Skyllebakke Havn midt i Frederikssund. Her stod vandet da også højt i dag, men ikke faretruende. 

Tekniske problemer

Når vandet vurderes at have stået lidt højere end mandag, så er det baseret på kommunens egne observationer. Ifølge DMI toppede vandet i Frederikssund Syd kl. 19.00 med 107 centimeter, men den vagthavende vandstandsvagt oplyser også, at man fra midt på eftermiddagen har haft problemer med alle tre målestationer i Frederikssund Kommune, hvorfor tallene er upræcise.

Storm og højvande stopper ikke vinterbaderne. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Man kunne med det blotte øje se den høje vandstand i Marbæk Strandpark - men hverken storm eller højvande holdt vinterbaderne tilbage.

I Jægerspris ved Kignæs har vandstanden været rimelig konstant siden frokost. På det tidspunkt virkede måleudstyret stadig, og da var vandstanden 117 centimeter. I Isefjord har vandstanden også ligget stabilt på cirka 110 centimeter siden omkring kl. 11.

Vandet kom længere op om Kignæshallen torsdag. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Vandet kom længere op om Kignæshallen torsdag. 

Vinden aftager og vandstanden aftager

I løbet af torsdag aften og nat aftager vinden langsomt, og i takt hermed forventes vandstanden at falde stille og roligt frem mod lørdag morgen. Her vender vinden også, og går i syd, så der ikke er risiko for ny vandstandsstigning lige med det første. 

Også ved Kronprins Frederiks Bro nåede vandet højere op i dag. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Vandet slikker op om Kronprins Frederiks Bro og dæmningen, hvor det også lejlighedsvis piskede ind over vejen. 

Strandvej med vandet piskende ind over. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Strandvej i Frederikssund med bølgeskvulp ind over. 

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.