Frederikssund Kommunes logo
30. januar 2022

Vandet har toppet – nogle steder

De seneste prognoser for vandstanden i Isefjorden og Roskilde Fjord fra DMI ser mere positive ud end tidligere.

I Isefjorden har vandstanden således toppet på 158 cm over daglig vande ved Kyndbyværket i formiddag. Ca. midt på dagen er vandstanden i Isejorden ved Kyndbyværket målt til 133 cm og ventes at fortsætte med at falde.

Ved Kignæs Havn i Jægerspris er vandstanden også faldende. Den toppede omkring kl. 10 på 165 cm over daglig vande og er målt til ca. 150 cm kl. 12.30.

Ved målestationen syd for Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund ventes vandstanden først at toppe omkring kl. 20 søndag aften med et maksimum på 147 cm.

Vær opmærksom på, at DMIs tal er prognoser, og at den reelle vandstand godt kan afvige herfra.

Watertuben ved Kignæshallen har holdt vandet væk fra hallen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Watertuben ved Kignæshallen har holdt vandet væk fra hallen.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.