Frederikssund Kommunes logo
3. januar 2022

Udvalgene har konstitueret sig

Den 1. december blev der holdt konstituerende møde i det nyvalgte byråd. Her blev udvalgsstrukturen ændret, og det blev besluttet hvem, der skal sidde i hvilke udvalg. Herefter har de nye udvalg kort før jul holdt deres konstituerende møder, hvor der er blevet sat navn på udvalgenes formænd og næstformænd. 

Der er i alt 9 stående fagudvalg under Byrådet, og formandsposterne i udvalgene er nu fordelt således:

Børn, familier og forebyggelse

 • Formand: Rasmus Petersen (Ø)
 • Næstformand: Susanne Bettina Jørgensen (A)

Job, erhverv og kultur

 • Formand: Michael Tøgersen (V)
 • Næstformand: Poul Erik Skov Christensen (A)

Klima, natur og energi

 • Formand: Søren Weimann (B)
 • Næstformand: Ole Frimann Hansen (F)

Omsorg og ældre

 • Formand: Susanne Bettina Jørgensen (A)
 • Næstformand: Morten Skovgaard (V)

Plan og teknik

 • Formand: Kirsten Weiland (N)
 • Næstformand: Morten Skovgaard (V)

Skole, klub og SFO

 • Formand: Anna Poulsen (F)
 • Næstformand: Charlotte Drue Aagaard (V)

Social og sundhed

 • Formand: Anne Sofie Uhrskov (V)
 • Næstformand: Jesper Wittenburg (A)

Unge, fritid og idræt

 • Formand: Niels Martin Viuff (C)
 • Næstformand: Jesper Wittenburg (A)

Økonomiudvalget

 • Formand: Tina Tving Stauning

Økonomiudvalget har ingen næstformand.

Du finder en samlet oversigt over fagudvalgene på vores hjemmeside.

Gruppefoto af de 23 medlemmer af Frederikssund Byråd 2022 - 2025. Foto: Frederikssund Kommune.Gruppefoto af de 23 medlemmer af Frederikssund Byråd 2022 - 2025.

Foto: Frederikssund Kommune.