Frederikssund Kommunes logo
30. januar 2022

Ro på igen

Stormen har lagt sig, og vandet i fjordene er på vej tilbage i Kattegat. Dermed går en hektisk weekend på hæld for især beredskabet, der har været på højeste beredskab siden fredag morgen. 

Flere området ramt af oversvømmelse

I både Kulhuse, Over Dråby Strand, Smedeengen i Jægerspris, Hyllingeriis, Dalby Huse, Tørslev Hage samt Skyllebakke Havn har vandet slikket op ad og kommet ind i de mest udsatte huse. Et par steder måtte diger forstærkes i løbet af søndagen ved hjælp af beredskabet. Mange borgere har gjort sig store anstrengelser for at sikre deres huse, ligesom beredskabet har uddelt mere end 12.000 fyldte sandsække og mange tusinde tomme sandsække i depoter rundt omkring i kommunen samt udlagt watertubes.

Vi slap lettere end forudsagt

Vandstanden blev dog aldrig så høj som prognoserne fra DMI på et tidspunkt forudså. Prognoser i løbet af lørdag den 29. januar forudså vandstand på op til 210 cm over daglig vande. Så galt gik det heldigvis ikke. Den højeste vandstand blev således målt nord for Kronprins Frederiks Bro ved målestationen på Kignæs Havn, der viste en vandstand på 166 cm over daglig vande kl. 10.30 søndag formiddag. I Isefjord toppede vandstanden på 158 cm omkring kl. 10. Herefter faldt vandstanden både nord for Kronprins Frederiks Bro samt i Isefjord.

Søndag aften er vandstanden ved målestationen Frederikssund syd knap 140 cm over daglig vande ved 20-tiden og ventes herefter at falde.

Borgere blev evakueret

Frederikssund Kommune har haft flere hold af informatører udsendt til de berørte områder, som blandt andet har uddelt information om muligheden for evakuering og for at kontakte kommunens callcenter, der har været døgnbemandet siden lørdag kl. 12. Døgnplejen evakuerede lørdag omkring 20 af døgnplejens brugere, som er bosat i udsatte områder. De fik mulighed for at overnatte på omsorgscentrene Tolleruphøj og De Tre Ege, hvor de vil være indtil mandag.

Tak til beredskabet

- Når et stormvejr med forhøjet vandstand rammer, så kræver det en kraftanstrengelse af borgerne, frivillige, beredskabet og hos kommunen herunder bl.a. døgnplejen, Vej og Park m. fl. Jeg vil gerne på Krisestabens vegne sige en stor tak til alle involverede, som har knoklet dag og nat gennem hele weekenden. Herunder også tak til Røde Kors og Forsvarets Ejendomstjeneste, som stillede Jægersprislejren til rådighed og hjalp med det praktiske, da vi fra kommunen efterspurgte overnatningsmuligheder for de borgere, der evt. måtte forlade deres hjem, siger borgmester Tina Tving Stauning (A) og tilføjer:

- Nu kan vi snart se enden på en mere end travl weekend, og i morgen kan oprydningen gå i gang. Her handler det først om at få frigjort Kronprins Frederiks Bro, så trafikken kan blive normaliseret. Når vi er helt på den anden side, så bliver der selvfølgelig evalueret på hele indsatsen fra både kommune og beredskaberne, så vi sikrer, at beredskabsplaner mv. bliver opdateret med den nyeste viden, fastslår borgmesteren.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) i samtale med borgere i Kulhuse ved Vigen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Borgmester Tina Tving Stauning (A) i samtale med borgere i Kulhuse ved Vigen. 

Billeder fra højvandet søndag den 30. januar

Frederikssund Kommunes fotograf har taget billeder en række steder i kommunen. Se dem nedenfor.

Frederikssund Havn. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Frederikssund Havn. 

Frederikssund Havn. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Frederikssund Havn. 

Høj vandstand ved havnen i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Høj vandstand ved havnen i Frederikssund. 

Skyllebakke Havn. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Skyllebakke Havn. 

Kulhuse, Revelinen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Kulhuse, Revelinen.

Over Dråby Strand. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Over Dråby Strand. 

Over Dråby Strand. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Over Dråby Strand

Hyllingeriis. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Hyllingeriis. 

Dalby Huse. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Dalby Huse. 

Selsø Møllekrog. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Selsø Møllekrog. 

Kitesurfer ved Dalby Huse. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Kitesurfer ved Dalby Huse.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.