Frederikssund Kommunes logo
17. januar 2022

Mange smittede, få indlagte

Ugens coronastatus - uge 2.

Med offentliggørelsen af søndagens smittetal var der 1007 borgere i Frederikssund Kommune, der var konstateret smittet med Covid inden for den seneste uge. Det er det hidtil højeste og giver en incidens på 2.203 pr. 100.000. Dermed placerer Frederikssund Kommune sig nogenlunde midt i feltet af danske kommuner målt på incidens.

Vi kan for alvor mærke, at børnene er tilbage på skolerne og i dagtilbuddene. Vi har i uge 2 meldinger om, at mindst 212 børn og ca. 50 medarbejdere er smittede på børneområdet. Dermed har vi slået alle tidligere rekorder på børneområdet. På ældreområdet er ca. 20 medarbejdere meldt smittede i uge 2. Derudover er ca. 10 af Døgnplejens borgere og enkelte beboere på omsorgscentrene smittede. To beboere er døde, jf. lægelig vurdering af Covid. Derudover har vi to borgere, som er indlagt med Covid-19.

Vaccination

Vi arbejder stadig for at hjælpe de ældste med at blive vaccineret. I går vaccinerede et par af kommunens sygeplejersker fra administrationen og Sundhedsplejen i alt 12 sårbare borgere i eget hjem – de fleste med 3. stik, men enkelte også med 1. og 2. stik. Dagen forløb godt og alle var glade. En enkelt borger var indlagt, men med hurtig hjælp fra Visitationen, fik vi ringet en ny borger op, som gladeligt tog imod den overskydende vaccine.

Fremover vil vi få hjælp af regionen i samarbejde med Danske Lægers Vaccinationsservice til at vaccinere borgerne i eget hjem. Foreløbigt er der planlagt vaccination for 26 borgere i uge 3. Det er dejligt igen at få assistance udefra på denne opgave, så vi hurtigst muligt kan få vaccineret vores mest sårbare borgere.

Restriktioner lempes

Fra uge 3 lempes restriktionerne på kultur- og idrætsområdet, når vi med krav om coronapas og mundbind igen åbner op for bl.a. aftenskoler, udendørs idrætsarrangementer og museer, ligesom vi får mulighed for bl.a. indendørs idrætsarrangementer – dog med et begrænset antal deltagere.

Også opfordringen om hjemmearbejde for de administrative medarbejdere lempes, idet vi går fra en ”kraftig opfordring” til at gøre ”udstrakt brug af hjemmearbejde” – hvad det helt konkret betyder afhænger af de enkelte arbejdspladsers fysiske muligheder for at holde afstand, arbejdets karakter, opgaverne osv.