Frederikssund Kommunes logo
21. januar 2022

Ikano Bolig satser på Vinge

Byudviklingsprojektet Vinge ved Frederikssund kan nu byde velkommen til endnu en investor. Det er Ikano Bolig, der med deres egne ord ”glæder sig meget” til at byudvikle et større privatejet område, idet selskabet har overtaget Green Islands byudviklingsprojekt Vinge Nord ApS.

- I forhold til processen, så er alle aftaler underskrevet, og vi forventer, at købet bliver tinglyst snarest. Herefter kan vi komme rigtigt i gang med udfolde vores planer for Vinge, fortæller René Brandt, der er administrerende direktør i Ikano Bolig.

I Sverige har Ikano Bolig bygget boliger gennem en længere årrække. I 2017 kom firmaet til Danmark og er i gang med boligbyggerier i Greve og Hillerød.

Frederikssund Kommunes borgmester, Tina Tving Stauning (A), glæder sig over at kunne byde endnu en interesseret investor velkommen.

- Jeg er meget glad for, at vi nu kan sige velkommen til Ikano Bolig i Vinge. De har vist interesse for at udvikle et større boligområde over en årrække, så vi kan se frem til et langvarigt samarbejde, der forhåbentlig vil resultere i mange spændende nye boliger i Vinge. Ikano Bolig passer rigtig godt til Vinge. De fokuserer på fællesskabet og samværet mellem naboer med deres bydelshus Nærvær, der kan bruges til fælles aktiviteter i et boligområde og ønsker også et certificeret bæredygtigt byggeri, siger borgmester Tina Tving Stauning.

Arealerne, som Ikano Bolig skal udvikle, ligger nord for det eksisterende Deltakvarter i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune.Arealerne, som Ikano Bolig skal udvikle, ligger nord for det eksisterende Deltakvarter i Vinge.

Foto: Frederikssund Kommune.

Arealet ved Tvinsmosegård

Arealet, som Ikano Bolig har lagt billet ind på, er et 72 hektar stort område ved Tvinsmosegård. Arealerne ligger dermed nord for det eksisterende Deltakvarter, der med sine 79 boliger er Vinges første nye bebyggelse. På længere sigt forventer Ikano Bolig at etablere op imod 1500 boliger i Vinge.

- Vi glæder os meget til at komme i gang med at udvikle en stor og spændende landsby i Vinge med fokus på fællesskab, nærvær og et bæredygtigt liv, fortæller direktør René Brandt.

- Gennem de næste år planlægger vi, at bygge omkring 1.500 boliger i området med et væld af forskellige boligtyper, størrelser og former, så området bliver så mangfoldigt som muligt. Ikano Bolig har siden 2017 arbejdet for, at det skal blive økonomisk muligt for endnu flere danskere at flytte ind i attraktive boligområder, der byder på boliger i god kvalitet og trygge nabofællesskaber. Det har vi gjort i Hillerød og Greve, og det glæder vi os til at skabe i Vinge.

Et af Ikano Boligs igangværende projekter ligger i Greve. Foto: Ikano Bolig A/S.Et af Ikano Boligs igangværende projekter ligger i Greve.

Foto: Ikano Bolig A/S.

Gradvis udvikling

Selvom det er privatejede arealer, Ikano Bolig skal udvikle, er det Frederikssund Kommune, der over årene skal skabe det fornødne plangrundlag for udviklingen.

- Der vil være tale om en gradvis udvikling i etaper, som skal sikre, at markedet og de kommunale investeringer kan følge med. Boligbyggerier afleder altid nogle kommunale følgeomkostninger til infrastruktur mv., og derfor skal vi naturligvis sikre, at det sker i et tempo, hvor de nødvendige kommunale anlægsinvesteringer kan følge med. Som med hele udviklingen i Vinge er det Frederikssund Byråd, der beslutter hvor, hvor meget og hvor hurtigt vi udvikler byen Vinge, fastslår borgmester Tina Tving Stauning, der glæder sig til samarbejdet.